03 Kas 2013
Kasım 3, 2013

ABD’de Şirket Nasıl Kurulur

Kasım 3, 2013

ABD her ne kadar dünyanın en büyük ekonomisi de olsa ülkemizin ABD ile dış ticaret hacmi son derece sınırlıdır. B durumun sebepleri arasında coğrafi uzaklık önemli bir yer tutmaktadır. Ne var ki özellikle son yıllarda ABD’ye ihracat yapmaya, orada şirket veya şube açmaya yönelik belirgin bir eğilim vardır. Bu yazıda başlangıç sadedinde ABD’de şirket kurma veya mevcut şirketlerin şubesini açmaya yönelik mevcut kurallardan ve izlenecek prosedürden bahsedilmektedir.

ABD’de Şirket Kurma

Aynı ülkemizde olduğu gibi ABD’de ortaklik yapısı ve sorumluluk durumuna göre farklı şirket türleri bulunmaktadır. Bunlar kısaca;

 1. Ticari Varlığın Yegane olarak Sahipliği (Sole Proprietorship)
 2. Ortaklık (Partnership)
 3. Ticari Şirketler (C veya S Corporations)
 4. Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership)
 5. Sınırlı Sorumlu Kuruluş (Limited Liability Company)

şeklinde sınıflandırılabilir.

Şirket kurulum aşamaları ve şartları ile muhtemel hukuki anlaşmazlıkların çözümü noktasında şirket türü oldukça önem kazandığı için ortaklık yapısına ve iş modeline en uygun şirket türünü seçmek büyük önem taşımaktadır. Şirket kurulumu için izlenecek olan prosedür ve istenen belgeler farklılık gösterse de aşağıda sıralanan adımların izlenmesi ve sayılan belgelerin temin edilmesi büyük oranda standarttır.

ABD’de Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans: Şirketin faaliyete geçmesi için iş yerinin bulunduğu eyaletin valiliği veya ilgili yerel idare tarafından alınması gereken ruhsata karşılık gelir.
 • İşveren Kimlik Numarası: Özellikle işçi çalıştırılan şirketlerde alınması zorunluluk arz etmektedir.
 • Yerleşme Sertifikası: İş yeri için kiralanacak veya satın alınacak gayrimenkule ilişkin belgedir.
 • Firma ismi: Kurulacak şirketin belirli bir ismi olması ve bu ismin yetkili makamlarca tespitinin yapılması gerekmektedir.
 • Vergi: Vergi mükellefi olmak için ilgili otoriteden vergi numarası almak gerekmektedir.
 • Marka, patent: Her ne kadar bir zorunluluk arz etmese de alınması, şirkete ait mülkiyet haklarının korunması adına yararlıdır.

İzlenen süreç ise aşağıdaki şekildedir.

 • Öncelikle şirket kurmak isteyen kişinin oturma veya çalışma iznine sahip olması ve bu izinlerle ilgili prosedürü tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Takip eden süreçte şirketin türünün belirlenmesinin ardından şirketin kurulacağı eyaletin valiliğindeki ilgili birime başvurularak ticari faaliyet gösterme lisansı alınmaktadır. Bu süreçte şirkette ABD vatandaşı bir ortağın bulunması lisans alma prosedürünü hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.
 • Lisans alınmasının ardından eğer şirketin kurucusu aynı zamanda ortak ise E1, eğer söz konusu şirkette yönetici pozisyonunda ise H1B vizesine başvurmaya hak kazanmaktadır. Bu vizeler sırasıyla 2 ve 3 yıllıktır. Bu süreçte işlemlerin kolaylaşması açısından vize alma konularında ve göçmen işlerinde uzmanlaşmış avukatlardan ve hukuk bürolarından hukuki destek alınması yararlı olmaktadır.
 • Gayrımenkul alımı ise diğer süreçlere göre nispeten kolaydır. Yabancıların mülk edinmelerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayan ülkede emlakçılar kanalıyla şirket için gerekli iş yerinin temini rahatlıkla yapılabilmektedir. Ayrıca eğer ilgili gayrımenkul satın alınmak isteniyorsa banka kredileri ile alma imkanı mevcuttur.
 • Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ABD’nin federal bir yönetim biçiminde olduğu ve şirket kurma işlemleri ile teşvik mekanizmalarının eyalet bazında büyük oranda farklılık gösterdiğidir. Bu nedenle şirket kurmadan önce faaliyet alanı olan sektör, istihdam edilecek personelin sayısı ve niteliği, vergi oranları gibi konularda eyalet bazında detaylı araştırma yapıldıktan sonra kurulum aşamasına geçilmesinde fayda bulunmaktadır.