02 Kas 2013
Kasım 2, 2013

Almanya’da Şirket Nasıl Kurulur

Kasım 2, 2013

Almanya uzun yıllardır en ciddi dış ticaret ortağımız ve bu durum uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Güçlü ekonomisi sayesinde küresel ekonomik krizden neredeyse hiç etkilenmeyen Almanya Türk girişimciler için de cazip fırsatların merkezi aynı zamanda. Bu yazımızda özellikle Almanya’ya ihracat yapmak isteyenler ve orada iş kurmak isteyenler için basit biçimde Almanya’da şirket kurma ve şube açmanın yollarını izah edeceğiz.

Almanya’daki Şirket Modelleri

Almanya’da Türkiye’deki yapıya çok benzer biçimde 7 türde şirket kurulabilmektedir. Bunlar ortaklık yapısı, sorumluluk türleri, ilk sermaye için gereken para gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Bu şirket türleri;

 1. Şahıs şirketi (Einzelkaufmann),
 2. Şube (Zweigniederlassung),
 3. Limited Şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH),
 4. Adi Ortaklık (offene Handelsgesellschaft – oHG),
 5. Komandit Ortaklık (Kommanditgesellschaft – KG),
 6. GmbH & Co. KG
 7. Anonim Şirket (Aktiengesellschaft – AG)

şeklinde sıralanabilir.

Bu şirket türlerinden şube, GmbH, GmbH & Co. KG ve AG için sınırlı sorumluluk esas iken; OHG’de ortakların sınırsız sorumluluğu bulunmaktadır. KG’de ise hem sınırlı hem de sınırsız sorumluluk söz konusu olmaktadır. Bu şirket türlerinden, GmbH ve GmbH & Co. KG kurulumu için 25.000 Euro, AG kurulumu için 50.000 Euro sermaye konulması gerekmektedir.

Almanya’da Şirket Kurmanın Aşamaları

 1. İlk olarak şirket kurma konusunda uzmanlaşmış danışman veya mali müşavirlerle ayrıca yasal konularda destek olması için avukatlık hizmeti veren yetkili kişi ve /veya kuruluşlarla temasa geçilmesi gerekmektedir.
 2. Sonraki aşamada temsil yetkisini belirten ve şirketin türüne göre kurulum aşamasında istenen diğer belgelerin hazırlanması ve şirket adının kabul edilebilir olup olmadığına ilişkin noterden veya yerel sanayi ve ticaret odalarından teyit alınması gerekmektedir.
 3. Hazırlanan belgelere ilişkin noter işlemlerinin yapılması ve şirket için öngörülen sermayenin banka hesabına yatırılması gerekmektedir.  Bu sermaye miktarının asgari değeri şirketin türüne göre değişiklik göstermektedir.
 4. Takip eden süreçte ilgili yerel mahkemeden (Amtsgericht) ticaret siciline kayıt işlemlerinin yapılması ve yerel ticaret dairesine (Gewerbeamt) şirket kurma ve kayıt sertifikası (Gewerbeanmeldeschein) için başvurulması gerekmektedir. Hatırdan çıkarılmaması gereken bir husus aralarında gıda, imalat, lojistik, ilaç, finansın da yer aldığı pek çok sektörde faaliyete geçmek için özel lisansların gerektiğidir.
 5. Son aşama olarak ise yerel kamu kuruluşlarına kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Şirketin kaydının yapılması gereken yerler arasında, belediye ticaret vergi dairesi (Gewerbesteueramt), yerel vergi dairesi (Finanzamt) ve şirketin merkezinin bulunduğu bölgedeki ticaret odası yer almaktadır.

Görülebileceği gibi Almanya’da şirket açma prosedürü Türkiye’dekine son derece benzemekte olup, prosedüre uyulduğu atıldığı takdirde son derece kısa sürede kurulum işlemleri tamamlanabilmektedir.