02 Ara 2013
Aralık 2, 2013

Arnavutluk’ta Şirket Nasıl Kurulur

Aralık 2, 2013

Arnavutluk, günümüzde Avrupa Birliği sürecinde ekonomisini hızla reforme etmek isteyen ve hızla yapısal reformlar gerçekleştiren fırsatlarla dolu bir ülke konumundadır. Arnavutluk şirket kurulumu için yatırımcılara kolaylık sağlayan ülkeler arasında yer almaktadır. Yabancı yatırımcıların burada şirket kurması için herhangi bir izne ihtiyaç duyulmamaktadır. Arnavutluk yasaları yabancı yatırımcılara sürekli ve eşit olarak destek vererek yardımda bulunmaktadır.Şirket kuruluş işlemleri için yapılması gereken ilk adım ise Milli Sicil Merkezi (QKR) ve Ticaret-Sanayi Odalarına kayıt yaptırmaktır. Milli Sicil Merkezine kayıt için gerekli olan belgeler aşağı yer almaktadır.

Arnavutluk’ta Limited Şirket Kuruluşu için Gerekli Olan Belgeler

 1. Kuruluş Akti
 2. Tüzük-Ana Sözleşme
 3. Şirket kurucularının noter tasdikli pasaport fotokopisi
 4. Banka Teminat Mektubu ( Asgari 100.000 Lek)
 5. Avukata verilmiş olan vekaletname
 6. Sicil merkezinde memur tarafından doldurulmuş olan form.

Arnavutluk’ta Anonim Şirket Kuruluşu için Gerekli Olan Belgeler

Limited Şirket kuruluşu için istenen belgeler ile aynıdır. Tek farklılık banka teminat mektubunun en az 200.000 Lek olmasıdır. Sermayenin 1/4’nün yatırılmış, kalan kısmının ise taahhüt edilmesi yeterli olmaktadır.
Mevcut olan yabancı limited şirketin Arnavutluk’ta temsilcilik ya da şube kaydı için gerekli olan belgeler

 1. Türkiye’de bulunan Ticari Sicil Kaydı( Apostilli)
 2. Türkiye’de bulunan Şirketin Ana Sözleşmesi (Apostilli)
 3. Türkiye’de bulunan Vergi Dairesi Belgesi (Apostilli)
 4. Türkie’de bulunan Sosyal Sigorta Belgesi (Apostilli)
 5. Türkiye’de bulunan şirketin Genel Kurul Kararı (Apostilli)
 6. Türkiye’de bulunan şirketin son yılına ait Mali Bilançosu
 7. Arnavutluk’ta bulunan Kuruluş Akti
 8. Şirket kurucularının noter tsstikli pasaport fotokopisi
 9. Arnavutluk’ta bulunan Tüzük- Ana Sözleşme
 10. Arnavutluk’ta bulunan banka teminat mektubu (Asgari 100.000 Lek)
 11. Arnavutluk’ta bulunan avukata verilen vekaletname
 12. Milli Sicil Merkezinde memur tarafından doldurulmuş olan form

Mevcut olan yabancı anonim şirketin Arnavutluk’ta temsilcilik ya da şube kaydı için gerekli olan belgeler

 1. Mevcut Limited Şirket kuruluşu için istenen belgeler ile aynıdır. Şubeler için asgari sermayenin yatırılma şartı yoktur, ana şirketin serrmayesi kullanılabilir.
 2. Noter masrafları Türkiye’ye kıyasla daha düşüktür ve evraklara göre ödeme yapılmaktadır.
 3. Avukat için gerekli olan masraflar şirket kayıt işlemleri için ortalama olarak 500-100 Euro arasında değişmektedir.

Kayıtların tamamlanması ile elektronik posta ile Milli Sicil Merkezi durumu Vergilendirme Genel Müdürlüğüne ve Belediye Vergilendirme Bölümüne bildirmektedir. Yapılan her kayıt için ilgili belediyelere şirket adresleri ve diğer gerekli olan bilgiler tebliğ edilmektedir. Vergi Numarası- Levhası (NİPT) ise bu kayıtlar esnasında hazırlanmaktadır.Yapılan işlemler sonrası kayıt süreci tamamlanır ve bu süreç ortalama olarak 15 gün sürmektedir. Kayıt sonrası ertifika verilerek şirket resmi olarak kurulur, vergi ve sosyal sigortalara da aynı esnada ilgili kayıt gerçekleştirilir. Vergi Numarası verildikten sonra bir ay içerisinde ortamala olarak tabela için 3.000 Lek, temizlik için 7.000 Lek, yeşillik için 2.000 Lek ve ofis için metrekare başına hesaplanarak belediye vergileri yatırılmaktadır. Diğer taraftan Sosyal Sigorta Müdürlüğüne kayıt olunur.
Ticaret Odasına kayıt için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir

 1. Noter tasdikli Vergi Levhası
 2. Noter tasdikli Kurulul Akti- Tüzük
 3. Ticari Sicil Belgesi
 4. Kurucu ortakların noter tasdikli pasaport fotokopisi
 5. Doldurulmuş olan form
 6. Üyelik için gerekli olan kayıt ücreti (20.000 Lek)

Gümrük Genel Müdürlüğünde istenen gerekli evraklar
İthalat-ihracat yapılabilmesi içi Gümrük Genel Müdürlüğüne kayıt yaptırılması gerekmektedir. İlgili kayıt aşağıda bulunan evrakların teslimi sonrası ortalama olarak yarım saat sürmekte ve tamamlanmaktadır.

 1. Vergi dairesinden alınmış olan Sicil Belgesi
 2. Noter tasdikli Vergi Numarası-Levhası
 3. Milli Sicil Merkezi’nden alınmış olan Ticari Sicil Belgesi