04 Ara 2013
Aralık 4, 2013

Bahreyn’de Şirket Nasıl Kurulur

Aralık 4, 2013

Bahreyn’de şirket kurmak var olan katı kural ve işlemden dolayı diğer ülkere göre daha uğraştırıcı ve kısıtlayıcıdır. Bahreyn’de çeşitli nedenler ile bazı iş alanlarında faaliyet göstermek yasaklanmıştır. Yasaklı olan faaliyet alanları dışında yapılacak olan yabancı yatırım ve %100 yabancı payı,Bahreyn vatandaşlarına özel ve şirketleri GCC vatandaşları ve şirketlerine izin verilen iş faaliyetleri dışında yapılacak olan diğer faaliyetler serbesttir.Bahreyn’de yasaklanmış olan iş faaliyetleri aşağıda bulunmaktadır:

 • Alkollü İçki Üretimi
 • Kumar
 • Narkoyik Maddelerin İmalatı
 • Silah İmalatı
 • Mektup Posta İşlemleri
 • Otomatik Sİgara Satış Makinelerinin İthalatı
 • Yasak kapsamındaki kimyasalların ithalatı ve endüstriyel alanda kullanımı
 • Radyoaktif maddelerin ve zehirli atıkların ithalatı, depolanması ve boşaltılması
 • Asbest ve yan ürünlerinin ithalatı, imalatı ve satışı

Bahreyn Vatandaşları ve Bahreyn Şirketlerine izin verilen faaliyet alanları aşağıda bulunmaktadır:

 • Danışmanlık hizmetleri ve özel mülklerin alım satımı hariç gayrımenkul hizmetleri ve arazi ve mülk kiralanması ile idaresi
 • Baskı işlemleri
 • Sinema filmi stüdyoları
 • Basın, yayın ve dağıtım hizmetleri
 • Sinema ve film dağıtım hizmetleri
 • Sinema salonlarının işletmesi
 • İçsulardaki deniz taşımacılığı
 • Yolcuların karayolu ile taşınmaları
 • Eşyaların karayolu ile taşımacılığı
 • Turistlerin karayolu ile taşınmaları
 • Sürücü kursları
 • Benzin istasyonları
 • Taksi hizmetleri
 • Motosiklet kiralama
 • Araba kiralama
 • Gaz şişeleem ve dağıtım hizmetleri
 • Küçük ölçekli iş faaliyetleri
 • Fırın dolumu ve tamiri
 • Hac ve Umre hizmetleri
 • Resmi dairelerdeki işlemlerin yürütülmesi ve takibi
 • Yabancı işgücü temini
 • Ticari acentalar
 • Tüp gaz dağıtımı

Bahreyn’li ve GCC Vatandaşları ile Şirketlerine İzin Verilen Faaliyet Alanları aşağıda bulunmaktadır:

 • Kargo işlemleri
 • Muhasebecilik
 • Balıkçılık
 • Yarış arabaları için yakıt ithalat, ihracat ve satışı

Bahreyn’ de belirlenmiş diğer kısıtlamalar aşağıda bulunmaktadır:

 • Seyehat ve turizm acentası faaliyetinde bulunabilmek için Bahreyn’li bir ortak bulunması zorunludur.
 • Eczane faaliyetinde bulunabilmek için sermayenin en az %50’sinin Bahreyn’li bir eczacıya ait olunması zorunludur.
 • Ticaret ve perakendecilik alanında faaliyette bulunabilmek için yapılacak olan işten %51 Bahreyn’li payı aranmaktadır. GCC şirketler ve ortaklar için Bahreyn’li ortak gerekmektedir.
 • Tıp Merkezleri ve Klinikler için tıp diplomalı Bahreyn vatandaşları ve Bahreyn’de oturma izni olan GCC vatandaşlarına lisans verilmektedir. Bu kısıtlama yataklı hastaneler için uygulanmamaktadır.

Bahreyn’de Halka Açık Anonim Şirket Kurmak (Bahrain Shareholding Company/Public, B.S.C.)

Bahreyn Şirketler Kanunu ve Ticari Sicil Kanunu Bahreyn’de kurulan şirketlerin kurallarını ve yapısını düzenleyen kanunlardır. Bahreyn’de kurulacak olan Anonim Şirket en az 7 ortaktan oluşmakta ve ortaklar sadece şirkete ortak oldukları pay kadar sorumludurlar.
Bahreyn Anonim Şirket/ Halka Açık (Bahrain Shareholding Company/Public, B.S.C.) Ana Hatlar, Gerekli Hususlar ve Bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Minimum 5 yönetici
 • Yerel bir ofis
 • Sınırlı sorumluluk
 • Sigortacılık ve bankacılık faaliyetleri yapılabilir
 • Minimum hisse sermayesi 1.000.000 Bahreyn Dinarı
 • Minimum ortak sayısı 7
 • Yerel pazarda faaliyet gösterebilir
 • Bahreyn’li bir ortak gerekmemektedir

Yabancı mülkiyet olması durumunda:

 • GCC vatandaşları için %100 mülkiyet hakkı vardır
 • GCC harici yabancılar şirketin %49’una sahip olabilirler

Yukarıda belirtilen durumlar ile Bahreyn-ABD STA gereği ABD vatandaşları MFN kuralına tabiidir. Yabancı mülkiyet söz konusu olduğunda yıllık gözetim raporlarının sunulması zorunludur.

Bahreyn’de Anonim Şirket Kurmak (Bahrain Shareholding Company/Closed, B.S.C.)

En az 2 ortaklıktan oluşur. Ortaklar, şirketin hisselerini satabilirler ancak halka arz yoluyla satamazlar.
Bahreyn Anonim Şirket (Bahrain Shareholding Company/Closed, B.S.C.) Ana Hatlar, Gerekli Hususlar ve Bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Sınırlı sorumluluk
 • Minimum ortak sayısı 2
 • Minimum yönetici sayısı 3
 • Bahreyn’li ortak gerekmemektedir
 • Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri yapabilirler
 • Her bir hisse payının nominal değeri 0,1 Bahreyn Dinarından az ve 100 Bahreyn Dinarından fazla olamaz
 • Yerel bir ofis gerekmektedir
 • Yerel pazarda faaliyet gösterebilirler
 • Minimum hisse sermayesi, 250,000 Bahreyn Dinarıdır

Yabancı mülkiyet olması durumunda:

 • GCC vatandaşları için %100 müliyet hakkı vardır
 • GCC harici yabancılar şirketin %100’une sahip olabilirler
 • Bahreyn-ABD STA gereği ABD vatandaşları MFN kuralına tabiidir.

Yabancı mülkiyet söz konusu olduğunda yıllık gözetim raporlarının sunulması zorunludur.

Bahreyn’de Sınırlı Sorumlu Şirket Kurmak (Limited Liability Company, W.L.L.)

Ortaklar şirketin alacak ve borçlarından ancak sahip oldukları pay kadar sorumludurlar. Ortak sayısı 2’nin altına düşerse , şirketin 30 gün içerisinde yeni bir ortak bulması ya da tek şahıslı şirket yapısına dönmesi ya da feshi gerekmektedir. Sınırlı Sorumlu Şirketler hisse senedi, temeddü ya da tahvil çıkartamaz.
Sınırlı Sorumlu Şirketler (Limited Liability Company, W.L.L.) Ana Hatlar, Gerekli Hususlar ve Bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Sınırlı sorumluluk
 • Minimum sermayesi, 20,000 Bahreyn Dinarıdır
 • Minimum ortak sayısı 2 maksimum 50
 • Minimum yönetici sayısı 2
 • Bahreyn’li ortak gerekmemektedir
 • Yıllık gözetim raporlarının sunulması zorunludur
 • Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri yapamazlar
 • Yerel bir ofis gerekmektedir
 • Yerel pazarda faaliyet gösterebilirler
 • Yerel sponsor gerekmemekte olup %100 yabancı payı faaliyet alanına gore değişmektedir.

Bahreyn’de kurulacak olan şirketin isminin seçilmesinde bazı istisnai durumlar vardır. Bu durumlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.

 • Seçilen isim halkın ahlaki değerlerini, geleneklerini, ve dinsel inaçlarını rencide etmemesi gerekmektedir.
 • Seçilen ismin Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda üçüncü şahıslar adına kaydedilemez.
 • Bakanlıkta halihazırda kayıtlı diğer isimle aynı olmaması.
 • Bilinen markaları ismi olmaması.
 • Yabancı bir şirketin temsilciliği veya şubesi olarak kurulan şirketin isminin ana şirket ile ilişki olması ve “yabancı şirketin şubesi/temsilcilik ofisi” ibaresinin eklenemsi gerekmektedir.
 • Faaliye gösterilecek işi yanıltıcı bir şekilde ifade etmemesi.
 • Şirketin yasal evraklarında belirtilen faaliyet alanı ile uygun olması.

Ticari sicil ve kayıt işlemleri şirketler için Bahrain Investor’s Center’da ve şahsi kuruluşlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticari Sicil Genel Müdürlüğünde yapılmaktadır. Tüm başvuru evrakları www.commerce.gov.bh adresinden temin edilebilmektedir.
Başvruru işlemleri için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir:
Şahsi Ticari Kayıt için;

 • Şahsi kayıt başvuru formu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Ticari ünvan kayıt başvuru formu
 • CPR (Kimlik) kartı fotokopisi
 • Şirket Kayıtları için;
 • Şirket kayıt başvuru formu
 • Şirketin sözleşme maddeleri
 • Pasaportun vize sayfalı fotokopisi
 • Şayet varsa avukat vekalet belgesi (gerekli durumda)
 • Oturma izni olanlar için CPR(Kimlik kartı) fotokopisi
 • Şayet varsa sponsorluk anlaşması
 • Yöneticilerin özgeçmişleri ve nitelikleri
 • Bir uluslararası bankadan(bahreyn’den ya da dışarıdan) veya gözetim firmasından ya da bir avukatlık firmasından (Bahreyn’de yerleşik) referans
 • Şirket kuruluşunun ana hatlarına ilişkin belge (Draft Memorandum of Association)
 • Kurulan şirketin faaliyet alanları ile ilgili olması halinde ticari marka hakları anlaşmasının bir örneği.
 • Bahreyn’de yerleşik bir bankadan Sermaye yatırıldığına dair belge (noter işlemlerini müteakip ibraz edilmek üzere)
 • Kurulan şirketin faaliyet alanları ile ilgili olması halinde distribütörlük ve frençayzing anlaşmalarının bir örneği.

Kurulan şirket yabancı bir şirketin şubesi olarak kuruluyor ise;

 • Ana şirketten garanti mektubu
 • Onaylı ana sözleşmenin bir örneği
 • Bahreyn şube müdürü atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararının onaylı örneği
 • İlgili ana şirketin ana sözleşmesinin ya da şirket ticaret sicil kaydının onaylı örneği
 • Yurt dışında şube açılmasına dair Yönetim Kurulunun kararının onaylı örneği
 • Denetimden geçmiş en son firma bilançosu

Kurulan yabancı bir şirket Bahreyn’li bir şirket ile ortaklık kuruyor ise;

 • Onaylı ana sözleşmenin bir örneği
 • Denetimden geçmiş en son firma bilançosu
 • Yönetim Kurulunun Bahreyn’li firmaya ortak olarak katılma ilişkin kararı
 • İlgili ana şirketin ana sözleşmesinin ve/veya şirket ticaret sicil kaydının onaylı örneği

Bahreyn’de şirket kurmak için aranan diğer nitelikler aşağıdaki gibidir:

 • Danışmanlık hizmetleri için ilgili alanda yüksek lisans diploması ya da 5 yıl deneyim,
 • Güzellik ve Kuaför salonları için ortaokul diloması ve ilgili alanda mesleki kurs sertifikası,
 • İş danışma hizmetleri için ilgili alanda yüksek lisans diploması ya da 5 yıl deneyim,
 • Müteahhitlik alanı için ortaokul diploması,
 • Borç tahsili için ilgili alanda lisans diploması ya da 5 yıl deneyim,
 • Fuarcılık ve sergi hizmetleri alanında faaliyet için ilgili alanda lisans diploması ya da 5 yıl deneyim,
 • Gıda denetim hizmetleri için ilgili alanda lisans diploması ya da 5 yıl deneyim,
 • Sosyal Danışmanlık ve rehberlik alanında faaliyet için ilgili alanda lisans diploması ya da 5 yıl deneyim.