18 Haz 2015
Haziran 18, 2015

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Nedir?

Haziran 18, 2015

Türkiye ile Rusya arasında kurulmuş, iki ülke arasındaki ticarette gönderilen ürünlere ilişkin detaylı bilgilerin her iki tarafın  gümrükleri arasında elektronik yolla önceden paylaşılması ve kullanılmasına dayanan bir sistemdir. Bu sistem firmaların tercihleri halinde kullanılmakta olup herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

rusya gumruk

Hukuki Dayanağı

Kurulan bu sistemin hukuki dayanağı ise 8 Eylül 2008 tarihinde imzalanmış “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” dur.

Pilot uygulama için hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (İhracat- Seri No:1)  05.03.2009 tarihli ve 27160 sayılı Resmi Gazetede ilani ile yürürlüğe girmiştir.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattını Faydaları Nelerdir?

  • Gümrük noktalarında öncelik.
  • Mümkün olması halinde, ayrı hatların kullanımı ile gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri.
  • Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet.
  • Dış ticaret işlemlerinde banka garantisini kullanma imkanı.
  • Eksik belge sunulması. Bilahare bu eksik belgelerin tamamlanacağına dair taahhütte bulunulması halinde kargo beyannameleri gümrük idarelerince kabul edilebilecektir.

Bu Sistem Hangi Taşıma Yöntemlerininde Kullanılabilir?

Tüm taşımacılık türlerine uygulanacak bir sistemdir. Bu çerçevede, pilot uygulaması Rusya’da Vnokovo Havalimanında –ilk etapta havayoluyla ve ardından karayoluyla-  başlayan bu sisteminin, firmaların talepleri gözetilerek, yakın bir zamanda kara ve deniz taşımacılığına da yaygınlaştırılması,  Rusya’da uygun kara hudut kapıları ve deniz limanlarının işlem terminali olarak belirlenmesi konusundaki çalışmalar Rusya Federal Gümrük Servisi ile işbirliği halinde devam etmektedir.

Rusya’da ihracat gerçekleştiren firmalar için önem arz eden bu sistemin yanı sıra Rusya’ya gerçekleştirilen iş seyahat harcamaları, GOST belgesi, EAC Gümrük Birliği Sertifikası alım harcamaları, fuar katılımları, Rusya’da kurulacak ofis, mağaza, depo ve showroom gibi birim kiraları devlet tarafından %80’e varan oranlarda desteklenmektedir.  Detaylı bilgi almak için tıklayınız veya irtibata geçiniz.