27 May 2014
Mayıs 27, 2014

Brezilya’da Şirket Nasıl Kurulur?

Mayıs 27, 2014

Türkiye’de yerleşik yatırımcılar, Brezilya’da basit şirket veya ilave bir ortakla limited şirket veya anonim şirket kurabilmektedir.

Brezilya’da tek başına basit şirket kurmak için, yatırım vizesi alınması gerekmektedir. Fakat, basit şirket faaliyetleri belirli miktarlarla sınırlıdır. Bu nedenle Türkiye’den ürün ithal edip Brezilya’da pazarlamak isteyen yatırımcılar için limited şirket seçeneği daha elverişlidir. Ayrıca, yatırımcılar halihazırda Brezilya’da kurulmuş bir şirketin hisselerini veya tamamını satın alabilmektedir.

Limited şirket kurmak için ise şirketin Brezilya vatandaşı veya Brezilya’da oturum ve çalışma izni bulunan bir ortakla birlikte kurulması gerekmektedir. Bunun için yatırım vizesi şart değildir, fakat eğer yatırım vizesi yoksa, yatırım vizesi alınana kadar şirket üzerindeki yetkilerin Brezilya’da oturum ve çalışma izni bulunan ortakta bulunması şart koşulmuştur. Bu ortak aynı zamanda şirketin müdürü olarak atanabilir ve yetkileri şirket tüzüğüyle düzenlenebilir. Aynı zamanda yatırımcılar şirketteki haklarını Brezilya’da oturum ve çalışma izni bulunan başka birine de verebilir.

Bununla beraber, Brezilya vatandaşı veya Brezilya’da oturum ve çalışma izni bulunan bir kişi ile, ortaklık kurmaksızın yalnızca yönetim anlaşması yaparak da şirket kurulabilmektedir.

Şirket kurulumu esnasında şirketin faaliyet göstereceği sektörün iyi belirlenmesi çok önemlidir. Şirket kurulum süreci yaklaşık 4-6 ay sürmekte, tüm masraflar dahil edildiğinde 10,000 – 20,000 $ arasında bir maliyeti olabilmektedir.

Şirket kurulumu esnasında gereken belgelerin önce Türkiye’de Türkçe’den İngilizce’ye yeminli tercüme ettirilmesi, önce noter, sonrasında ise valilik ve Brezilya Büyükelçiliği tarafından onaylanması, ve daha sonra Brezilya’da İngilizce’den Portekizce’ye yeniden yeminli tercüme ettirilmesi gerekmektedir. Noter onaylı belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır.

Başlangıç sermayesi için asgari bir sınır bulunmamaktadır. Fakat, ithalat izninin (RADAR) sermaye miktarıyla orantılı bir şekilde verileceği düşünüldüğünde, başlangıç sermayesinin yüksek tutulması önemlidir. Ayrıca, RADAR başvurusunda sermaye artırımlarında otomatik RADAR artırımı seçeneğini kullanmak da faydalıdır.

Şirket kurulduktan sonra, yatırımcılar Brezilya’da uzun süreli bulunma hakkı elde etmek ve şirket ortağına vekalet verilmiş olan yetkilerini devralmak için yatırım vizesi başvurusunda bulunabilir. Yatırım vizesi alındıktan sonra bu yetkiler geri alınabilmekte ve ortaklık paylarını belirleyen şirket tüzüğü yeniden düzenlenebilmektedir. Bununla birlikte, limited şirkette her zaman ikinci bir ortağın bulunması şarttır.

Bu nedenle bazı muhasebe şirketleri bu amaçla kurmuş oldukları şirketleri, yatırımcıların yatırım vizesi almadan kullanabilmeleri için ellerinde hazır bulundurmakta, bunun için yatırımcıdan belirli bir yıllık temsilcilik ücreti ve hizmet bedeli talep etmektedirler. Ancak böyle bir yapılanma, tüm yetkiler muhasebecinin elinde olacağından risk teşkil etmektedir.

Kısacası, yatırımcı Brezilya’da sıfırdan bir şirket kurmak veya bir şirkete ortak olmak istiyor, ve Brezilya’da oturum izni alarak şirkette yetki sahibi olmak istiyorsa yatırım vizesi alması gerekmektedir.

Yalnızca ortak olunan şirkette tüm yetki Brezilya’da oturum ve çalışma izni bulunan ortakta bulunacaksa yatırım vizesine ve asgari yatırım miktarının karşılanmasına ihtiyaç yoktur. Fakat bu durumda, yatırımcı şirket üzerinde yasal hiçbir hakka sahip olmayacak, Brezilya devleti sadece yetkili olan ortağı muhatap alacaktır. Bu sebepten ötürü, Brezilya’da şirket kurmak için bu yöntem kullanılacaksa, yetki verilecek kişiyle güven bağı çok önemlidir.

Yatırım Vizesi Almak

Brezilya’yı ziyaret etmek veya yerleşmek isteyen yabancıların alması gereken vize ve izinler 19 Ağustos 1980 tarihli ve 6815 sayılı kanunla düzenlenmektedir.

RN84/09 sayılı mevzuat çerçevesinde, Çalışma Bakanlığı tarafından yabancılara Brezilya’da yatırım yapmak üzere uzun süreli vize verilebilmektedir. Bu süreçte Ulusal Göçmenlik Konseyi’nden görüş alınabilmektedir.

Yatırım vizesinin verilebilmesi için başvuru sahibinin Brezilya’da yeni kurulacak veya halihazırda mevcut bir şirkete en az 150,000 Real yatırım yapıldığını veya yapılacağını ispat etmesi gerekmektedir.

Yatırım amacıyla yapılacak para transferi öncesinde, yatırım yapılacak eyaletin Merkez Bankası’na başvurulmalı, para bu kurum tarafından verilen Brezilya Merkez Bankası hesabına transfer edilmelidir. Daha sonra para başka bir banka hesabına havale edilebilmektedir. Bu para transferi kayıtlarının, yatırım vizesi başvurusunda sunulması gerekmektedir.

Belirli durumlarda asgari miktarın altındaki yatırımlar için de yatırım vizesi verilebilmektedir. Belirli sayıda işçi istihdam edilecek olması bu değerlendirmede çok önemli bir faktör olduğu gibi, yatırımın sosyal getirisi, gelir imkanları ile verimlilik artışı ve teknoloji transferi gibi etkenler de göz önünde bulundurulmaktadır.

Yatırım vizesinin belirli bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak, her 3 yılda bir yapılan yatırımların bilançosunun ve gelecek yatırım planlarının sunulması gerekmektedir.

Yatırım vizesine başvuru, başvuru sahibi veya vekalet verilmiş bir avukat tarafından Brasilia’daki Göçmenlik Koordinasyon Merkezi’ne yapılır.

Bu bilgiler ile birlikte, Proteşvik Danışmanlık olarak yatırım teşvikleri danışmanlığı, ihracat teşvikleri danışmanlığı ve Turquality danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

Yatırım Vizesi Başvurusu İçin Gereken Belgeler:

  • Başvuru formu
  • Vekaletname (Yatırımcının bulunduğu ülkedeki noter aracılığıyla verilebilmektedir)
  • Yatırımın yapılacağı şirkete ilişkin belgeler
  • Yatırım miktarını gösteren Merkez Bankası kayıtları
  • Göçmenlik Merkezi’ne ödenen verginin makbuzu
  • Başvuru sahibi firmanın geçmiş sene içinde ödemiş olduğu vergilere ilişkin belge
  • Yatırım planı (Yapılacak yatırımın detayları hakkında bilgi)
  • Adli sicil belgesi (Son 3 ay içerisinde alınmış)

Çalışma İzni Almak

Yabancı bir çalışanın Brezilya’da çalışma izni alabilmesi için, Brezilya’da yerleşik bir firma tarafından istihdam edilecek olması gereklidir. Çalışma izni 2 yıl sürelidir ve uzatılabilmektedir.

Çalışma izni verilmesi için çalışanın özel bir yetenek veya iş becerisine sahip olması, verimlilik artışı sağlaması, teknoloji transferi yapması veya kaynak aktarımı yapmak suretiyle Brezilya ekonomisine katkıda bulunması gerekmektedir.

Brezilya’da yatırım yapan yabancı şirketlerin, her bir yabancı yönetici için minimum 200,000 $ yatırım yapmış olması, veya 50,000 $ yatırım yapmış ve en az 10 kişiyi istihdam ediyor olması gereklidir.