ÇED Raporu

ÇED’in (Çevresel Etki Değerlendirmesi) amacı, bir yatırımın neden olabileceği olumsuz çevre ve sağlık etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Çevresel etki değerlendirmesi, bir yatırımın çevreye vereceği fiziksel, biyolojik, ekolojik ve sosyo-ekonomik etkilerinin uzmanlarca, bilimsel yöntemler kullanılarak belirlenmesi ve olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin ortaya konması gibi bileşenlerden oluşur.

Şirketler ile kurum ve kuruluşların, gerçekleştirmeyi planladıkları yatırım ve faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine neden olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemler belirtilir.

ÇED Raporu Danışmanlığı

Şirket, kurum ya da kuruluşunuz için:

  • ÇED Raporu hazırlanması,
  • ÇED olumlu belgesi alınması,
  • Proje tanıtım dosyası hazırlanması,
  • ÇED gerekli değildir belgesinin alınması,
  • ÇED muafiyet yazısının alınması.