04 Haz 2014
Haziran 4, 2014

Çek Cumhuriyeti’nde Şirket Nasıl Kurulur?

Haziran 4, 2014

Çek Cumhuriyeti’nde şirket kurmak için 18 yaşından büyük olmak ve sabıkasızlık belgesi almak yeterlidir. Şirket kuruluş işlemleri için bir avukatlık firması ile çalışmak gereklidir. Avukatlık firmaları işlemler için 20,000 Çek Kronu civarında bir ücret almaktadırlar. Bütün işlemler yaklaşık bir ay içinde sonuçlanmaktadır.

Şirket kurma aşamasında, belli bir bankada 200,000 Çek Kronu bloke edilecek, bu meblağ şirketin kurulmasıyla birlikte serbest kalacaktır.

Bu bilgiler ile birlikte, Proteşvik Danışmanlık olarak yatırım teşvikleri danışmanlığı, ihracat teşvikleri danışmanlığı ve Turquality danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

Şirket Kurulumu İçin İstenen Belgeler:

  • Vergi borcu olmadığını gösterir belge
  • Sosyal sigorta borcu ve kamu istihdam katkı payı borcu olmadığını gösterir belge
  • Türkiye’den alınmış savcılık belgesi
  • Çek Cumhuriyeti’nden alınmış savcılık belgesi
  • İşletmenin faaliyette bulunacağı adres

Bütün bu genel koşullara rağmen, uygulamada başka belgeler de istenebilmektedir. İlave belge istenmesi halinde, çalıştığınız avukatlık firması bu işlemleri size bildirecektir ve gerekli işlemleri sizin adınıza sürdürecektir.