01 Tem 2014
Temmuz 1, 2014

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Şirket Nasıl Kurulur

Temmuz 1, 2014

Çin’de direkt yatırım, şirket ortaklığı, işbirliği ortaklığı (sözleşmeli ortaklık) ve tamamen yabancı yatırımlı şirketler şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Yabancı sermaye için 3 değişik şirket kurma yöntemi bulunmaktadır:

  • Çin-Yabancı Ortak Girişimi
  • Çin-Yabancı Mukavelevi Ortak Girişim
  • Tümüyle Yabancı Sermayeli İşletme

Çin’de tüm sektörler %100 yabancı yatırıma açık durumda değildir, bu nedenle yatırım yapılacak sektör de kurulacak şirket türünü direkt olarak etkilemektedir. Hububat, bitkisel yağ, şeker, tütün, ham petrol, rafine petrol, kimyasal gübre ve pamuk ithalatı ile, çay, pirinç, soya fasulyesi, tungsten cevheri, amonyum paratungstat, tungstat ürünleri, kömür, ham petrol, rafine petrol, ipek, ağartılmamış ipek, pamuk, pamuk ipliği, pamuklu dokuma kumaş, antimon cevheri, antimon oksit, antimon ürünleri ve gümüş ihracatı dışında kalan tüm sektörlerde %100 yabancı sermayeli şirketler kota ve lisans uygulamasına tabi olmaksızın yatırım yapabilmekte, fakat yukarıda bahsi geçen sektörler için tümüyle yabancı sermayeli işletme kurmak mümkün değildir.

Yabancı yatırımlar sınırlı, teşvik edilen ve yasak olmak üzere 3 ayrı sınıfta toplanmıştır. Şirket kurulumu başvurusunun kabul, inceleme ve onay aşamaları, yatırımın bu sınıfına ve yatırım tutarına göre merkezi hükümetten yerel idarelere kadar değişmektedir.

Çin kamu kaynağı kullanmayan projelerde inceleme ve onaya gerek bulunmamaktadır. Bunun dışındaki projeler içinse onay ve istatistik amaçlı kayıt şartı mevcuttur.

Proje Onayı

Eğer yapılacak yatırım teşvik edilen veya sınırlı kategorisinde ise, toplam yatırım tutarı 100 milyon $ ve üzerinde ise Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Eğer yapılacak yatırım yasaklı kategorisinde ise, toplam yatırım tutarı 50 milyon $ ve üzerinde ise yine Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu onayına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bununla beraber, kanunla getirilen limitlerin üzerinde sermayeye sahip olan yabancı şirketlerin kuruluş, değişiklik, kota ve lisans hususları, ana sözleşme tadilatları, ortaklık yapısında değişiklikler gibi işlemleri için Ticaret Bakanlığı’nın onayı gerekmektedir.

Bunun dışındaki yabancı sermayeli şirketlerin onayı ise yerel idarelerden alınmaktadır.

Bu bilgiler ile birlikte, Proteşvik Danışmanlık olarak yatırım teşvikleri danışmanlığı, ihracat teşvikleri danışmanlığı ve Turquality danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

Şirket Kurma Aşamaları

  1. Çin-Yabancı Ortak Şirketler İçin

Ortaklığın onaylanması için bir iş teklifi hazırlanır. Bu teklifi Çinli ortak yatırım türüne göre ilgili makama teslim eder. İş teklifinin onaylanmasının ardından ortaklar fizibilite çalışması yapar ve onay makamına sunarlar. Bu aşamada şirket tüzüğü hazırlanır. Fizibilitenin de onaylanmasının ardından ortaklık sözleşmesi ve şirket tüzüğü onay için Ticaret Bakanlığı’na gönderilir. Başvuru 90 gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak yanıtlanır.

Eğer Ticaret Bakanlığı başvuruya olumlu yanıt verirse Yabancı Sermayeli Şirket Onay Belgesi alınmış olur. Bu onay şirketin ticaret sicili tesciline ve işletme ruhsatı almasına onay veren bir belgedir. Belge alındıktan sonra 30 gün içerisinde sanayii ve ticaret ofisine İşletme Ruhsatı için başvurulması zorunludur.

  1. Tümüyle Yabancı Sermayeli Şirketler İçin

Tümüyle yabancı sermayeli şirketler için prosedürler aynı olsa da, bu prosedürlerin yatırımcı adına yetkili kuruluşlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İşletme Ruhsatı alındıktan sonra ise 30 gün içerisinde şirketin Yuan ve döviz cinsinden banka hesapları açtırılmalı, vergi ve gümrük idarelerine kayıt yaptırılmalıdır.