Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzni, İhracatçılar tarafından en çok kullanılan ihracat teşviklerinden birisidir. İhracatçı firmaların yurtdışında fiyat rekabeti yapabilmeleri açısından bir çok avantaj sağlar.

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde işleme, yurtdışından hammadde alıp, işleyip nihai ürüne çevirip ihraç eden şirketlere Devletin sunduğu vergi avantajını ifade eder.

Dahilde İşleme İzni Nedir?

Dahilde işleme izni, şirketlere vergi avantajı sağlayan ve Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilen izindir.

Dahilde İşleme Belgesi Nedir?

Dahilde işleme belgesi, dahilde işleme izni alan şirketlere verilen ve şirketin izninin olduğunu gösteren belgedir.

Dahilde İşleme İzninin Şirketlere Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Dahilde işleme izni, şirketlere, yurtdışından ithal edeceği ürün ve hammaddeleri KDV ve Gümrük Vergisi ödemeden ithal etme imkanı sunar. Aynı zamanda, KKDF  (kaynak kullandırma destek fonu) ödemesinin yapılması gerekmez.

Dahilde İşleme İzni ve Belgesinin Alınması için Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Dahilde işleme projesi oluşturma.
 • Dahilde işleme izni başvurusu.
 • Dahilde işleme belgesinin alımı.
 • Dahilde işleme izni için gerekli evrakların sizin adınıza düzenlenmesi.
 • Dahilde işleme izin süresinin uzatılması.
 • Dahilde işlenecek ürünlerle ilgili revizeler yapılması.
 • Dahilde işleme izin belgesinin kapatılması.

Siz sadece işinize odaklanın, bırakın tüm dahilde İşleme izni ile ilgili prosedürleri sizin adınıza bir gerçekleştirelim.

Danışmanlık Hizmeti Sunduğumuz Dahilde İşleme İşlemleri

 1. Yeni Belge Alım İşlemleri
 2. Madde Revizesi
 3. Ek Süre İşlemleri
 4. Kapasite ve Ekspertiz Raporu İşlemleri
 5. Belge Kapatma İşlemleri