Madde Revizesi

Dahilde İşleme İzni projeniz kapsamında, ithalat ve ihracat kalemleri beyan ettiniz ve belgenizi aldınız. Ancak yeni ihtiyaçlar doğrultusunda belgenizdeki ihraç ya da ithal kalemleri artırmak ya da azaltmak isteyebilirsiniz. Ya da, ihraç ya da ithal kalemlerinden bazılarını çıkarmak veya yeni maddeler eklemek isteyebilirsiniz.

Kapasite raporunuz elverdiği müddetçe, DİR belgesi kapsamındaki maddeleri revize etmeniz ve değiştirmeniz mümkündür.

Yapmak istediğiniz değişiklikle ilgili bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir, tüm işlemleriniz, ProTeşvik Danışmanlık tarafından gerçekleştirilir ve takip edilir.