Dahilde işleme teriminin İngilizce anlamı ya da İngilizcesi, Inward Processing’dir. Dahilde İşleme Rejimi ya da Dahilde İşleme Tebliği’nin İngilizce karşılığı ise, Inward Processing Regime’dir. Dünyanın bir çok ülkesinde, Türkiye’deki benzer Dahilde İşleme anlamına gelen Inward Processing Regime ya da Inward Processing Regulations mevcuttur. Dahilde İşleme İzin Belgesi teriminin İngilizce’si ise, Inward Processing Permit ya da Inward Processing Permit Document olarak kullanılabilir.