26 May 2015
Mayıs 26, 2015

Danimarka’da Şirket Nasıl Kurulur?

Mayıs 26, 2015

Danimarka’da Şirket Nasıl Kurulur? Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? Gerekli Evraklar Nelerdir? Yatırım, İhracat ve Ofis, Mağaza, Depo İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Danimarkada İş Kurmak

Danimarka’da, yabancıların şirket kurmaları ile ilgili son derece basit ve hızlı işleyen bir mevzuat bulunmaktadır. Bu ülkede yabancıların ortaklık dışında, “kamu limited şirketi – A/S” ve “özel limited şirketi · ApS” olmak üzere iki şekilde şirket kurma hakları bulunmaktadır. Bunun dışında, genel (basit) ve limited ortaklık şeklinde de şirket kurma imkanı bulunmaktadır. Bunlar içerisinde, ApS’ler Danimarka’da yabancıların kurdukları şirketler arasında çok büyük bir çoğunluğu teşkil etmektedir. Söz konusu şirketler, gerek doğrudan herhangi bir firma ile organik bağı olmadan, gerek ofis, şube şeklinde kurulan şirketleri kapsamaktadır.

Danimarka’da yabancı bir firma, bir şirket kurmak veya şirketinin ofisini, şubesini açmak istediğinde, bu ülkenin ilgili birimi olan “Commerce and Companies Agency” kuruluşuna başvurmak zorundadır. Şirket oluşumu sırasında anılan Danimarkalı kuruluş tarafından istenen belgeler, kolaylıkla ve süratli bir şekilde (1-2 gün içinde) tedarik edilebilecek çok az sayıdaki dokümanı içermektedir. Söz konusu belgelerin anılan Kuruluşa iletilmesini takiben, kısa bir süre içerisinde şirketin kuruluşu tamamlanarak, ticari faaliyete başlanmaktadır. Bu süre, o da çok istisnai durumlarda olmak üzere, en fazla bir aya kadar çıkmaktadır. Normal şartlarda, bu süre yaklaşık bir haftadır.

Danimarka’da başka bir firma ile organik bağı olmayan bir ApS’nin kurulması durumunda, en az 125.000 Danimarka Kronu ortaklık sermayesi gerekmekte olup, bir şirketin ofisinin veya şubesinin açılması halinde ise, herhangi bir ortaklık sermayesi şartı aranmamaktadır, yani hiçbir ortaklık sermayesi ödenmeden, bir ofis veya şube kurulabilmektedir. Ayrıca, herhangi bir şirketle bağı olmayan yeni bir şirketin veya bir ofisin/şubenin kurulmasında, her iki durumda da herhangi bir kayıt ücreti ödenmemektedir.

Danimarka’da, başka bir şirketle bağı olmayan yeni bir şirket kurulması durumunda, bir kişi sermayenin tümüne sahip olabileceği gibi, bu kişinin Danimarka’da yerleşik olması gibi bir şart da aranmamaktadır. Ayrıca bu durumda, şirketin profesyonel yöneticisinin (manager) – ki bu kişinin sermayedar olması gibi bir koşul bulunmamaktadır- Danimarka vatandaşı veya Danimarka’da yerleşik olması gibi bir şart da yoktur.

Bu ülkede bir şirketin şubesinin, ofisinin açılması durumunda ise, şirketin yöneticisinin Danimarka vatandaşı olması veya Danimarka’da, bir Nordik ülkesinde ve/veya bir AB ülkesinde yerleşik olması şartı aranmaktadır. Bu şartla ilgili, “Danimarka İş ve Sanayi Bakanlığı”nın vereceği özel izin tek istisnai durumu oluşturmaktadır. Bu itibarla, Danimarka’da ofis veya şube açmak isteyen işadamlarımız ile firmalarımızın, Danimarkalı veya bir AB/Nordik ülkesi vatandaşı olan bir yönetici bulmaları gerekmektedir.

Bu ülkede kurulan bir şirkette, ofis veya şubede çalışmak üzere, Danimarka’da Türkiye’den eleman bulundurulması durumunda (bu kişi şirketin sahibi de olabilir), işin niteliği ve devamı açısından bu kişinin Danimarka’da bulunması gerektiği konusunda bu ülkenin yetkililerinde kanaat oluşturulduğu takdirde, bu kişiler için (normal koşullarda bir, ancak şirketin ölçeğine ve bulunduğu sektöre göre en fazla iki veya üç kişi) 6 aylık veya en fazla 1 yıllık çok girişli vize verilmektedir. Vizenin bitimini takiben ise, bu kişinin gerçekten şirketin faaliyetleri açısından önemli bir rol oynadığı ve firmanın gerçek anlamda ticari faaliyette bulunduğu kararına varıldığı takdirde, bu kişilere, şirket faaliyetini sürdürdüğü sürece Danimarka’da çalışma veya oturma hakkı tanınmaktadır. Bu noktada, şirketin sahibinin Danimarka’da bulunma konusunda talebi olması halinde, bu kişiye yukarıda belirtilen ve ilk aşamada yararlandırılan 6 aylık veya 1 yıllık çok girişli vizenin verilmemesi durumunun hemen hemen hiç ortaya çıkmadığının belirtilmesinde fayda vardır.

Danimarka’da şirket kurulması, ofis veya şube açılması aşamasında bir avukatlık veya danışmanlık bürosu ile çalışma zorunluluğu olmamakla birlikte, ileride ortaya çıkabilecek bazı aksaklık, eksiklik ve sorunlarla hiçbir şekilde karşılaşılmamasının garanti altına alınması açısından, bir avukatlık bürosu ile çalışılmasında yarar görülmektedir.

Danimarkayı yatırım ve bir ihracat pazarı olarak düşünüyorsanız. Gerçekleştireceğiniz iş seyahatlarınız ve kuracağınız ofis, mağaza,depo, showroom ve irtibat ofisleriniz ihracat teşvikleri kapsamında %60’a kadar desteklenmektedir. Daha detaylı bilgi için irtibata geçiniz.