Ekonomi Bakanlığı tarafından Belediyelerin de hizmetlerinde, yatırımlarında kullanabildikleri “Yatırım teşvik belgesi”, yatırım teşvik programı kapsamında verilmektedir. Bu belge ile belediye hizmetlerinde kullanılabilecek araç, makine ve teçhizatları yatırım teşvik belgesi kapsamında vergilerden muaf olarak temin edebilirsiniz.

Yeni yatırım teşvik sistemi;

 •  Katma değerli ürünlerin üretimini özendirmek,
 • Üretim ve istihdamı arttırmak,
 • Uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmek,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,

amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen usul ve esaslardan oluşur. Yeni yatırım teşvik programı, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kara doğrultusunda belediye hizmetlerinizde gerçekleştireceğiniz satın alınacak makine ve teçhizatlar için KDV ve Gümrük Vergisi muafiyetinden faydalanabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi İstisnası

Alınan teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve/veya yurt dışından alınacak olan makine ve teçhizatlar katma değer vergisinden muaftır. Türkiye’deki katma değer vergisi oranı (KDV) %18′dir.

Örnek vererek açıklamak gerekirse 55.000 Türk Lirası’na alınacak olan bir CENAZE NAKİL ARACI için 9.900 Türk Lirası katma değer vergisi vermek gerekirken; bu CENAZE NAKİL ARACI, teşvik belgesi kapsamında alınırsa belediye bu vergiden muaf tutulacaktır. Yani alınacak CENAZE NAKİL ARACI’nın faturası %18′lik KDV’den muaf olarak kesilecektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Alınan teşvik belgesi kapsamında yurt dışından alınacak olan makine ve teçhizatlar gümrük vergisinden muaftır. Türkiye’nin diğer ülkelere uyguladığı ortalama gümrük vergisi oranı %2 civarındadır.

Örnek vererek açıklamak gerekirse 300.000 Türk Lirası tutarında ithal edilecek bir GREYDER için 6.000 Türk Lirası gümrük vergisi vermek gerekirken; bu GREYDER, teşvik belgesi kapsamında alınırsa belediye bu vergiden muaf tutulacaktır. Yani alınacak GREYDER, gümrüklerden giriş yaparken bu tutar ödenmeyecektir.

Bu teşvikler kapsamında belediye hizmetine alınacak;

 • Eskavatörler,
 • Lastik Tekerlekli Yükleyiciler,
 • Hidrolik Kırıcılar,
 • Greyderler,
 • Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonları,
 • Cenaze Nakil Araçları,
 • Kazıcı Yükleyiciler

gibi belediye hizmetlerinde kullanılabilecek araç, makine ve teçhizatları yatırım teşvik belgesi kapsamında vergilerden muaf olarak temin edebilirsiniz.

Proteşvik Yatırım Teşvik Danışmanlığı olarak alabileceğiniz bu destekler hakkında sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

ProTeşvik Danışmanlık olarak sunduğumuz hizmetler:

 • Şirket ya da kurumunuza özel olarak hangi faaliyetler için ne tür teşviklerden faydalanılabileceğinin tespiti.
 • Faydalanılacak teşvikler ile ilgili belgelerin düzenlenmesi ve adınıza başvurunun gerçekleşmesi.
 • Teşvik belgesi müracaatına ilişkin durumun takibi.
 • Teşvik belgesi başvurusunun her aşamasında danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Teşvik belgesi alındıktan sonraki dönemde; süre uzatımı, makine teçhizat listesi revizesi, tamamlama vizesi gibi işlemlerin yürütülmesi.

Danışmanlık Hizmeti Sunduğumuz Yatırım Teşvik Belge İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi Alım İşlemleri

Makine – Teçhizat Listesi Değişiklikleri

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Teşvik Belgesi Revizeleri

Teşvik Belgesi Kapatma (Ekspertiz)

Yatırım Teşvik Belgesi İptal ve Devir

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili Diğer İşlemleri