Etiyopya’da Şirket Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar nelerdir? Ticaret Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Etiyopya’ya İhracatta Hangi Teşvikler Verilmektedir?

etiyopya ile ticaret

94 milyona yaklaşan nüfusu ile Etiyopya, Nijerya’dan sonra Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesi konumunda olup Etiyopya ekonomisi, limanlara olan uzaklığı, altyapısının yetersizliği, kuraklık ve Eritre ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı yeterli gelişme gösterememiştir. Eritre’nin bağımsızlığından sonra Etiyopya denize kıyılarını kaybetmiş ve Cibuti, Eritre ve Kenya’daki limanlara bağlı hale gelmiştir. Etiyopya ekonomisi GSYİH’nin yaklaşık %50’sini ve ihracatın %60’ını teşkil eden tarım sektörünün performansına çok bağlıdır. Etiyopya, dünyadaki en fakir ülkelerden biridir ve IMF, Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan büyük oranda yardım almaktadır. Dünyanın altıncı kahve üreticisi konumundaki Etiyopya kahve ihracatında Fildişi Sahili ve Uganda’dan sonra Afrika’da üçüncü konumda yer almaktadır.

Şirket Nasıl Kurulur?

Etiyopya’ya yatırım yapmak isteyen tüm yabancı şirketlerin Ticaret Kanunu uyarınca kayıtlı olmaları zorunludur. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nı temsilen Yatırım İdaresi bu tür şirket tescillerini yapmaktadır. Şirketlerin ana sözleşme ve taslağını Yatırım İdaresine vermeleri gereklidir. Yatırım İdaresi belgeleri inceledikten sonra, kuruluş ve ana sözleşme taslağını tasdik eder ve sonra da şirketin tescilli olduğunu ispatlayan bir şirket sertifikası yayınlar.Tek ortaklı şirket kurmak için yatırımcı veya temsilcisi doldurulmuş  ve imzalanmış Müracaat Formunu, vekaletnameyi (başvurunun temsilci tarafından yapılması halinde), 3 adet fotoğraf ile Pasaport fotokopisini kayıt ve tescil için Etiyopya Yatırım İdaresine vermesiyle işlem tamamlanmış olur. Birden fazla ortaklı şirket kurmak için aşağıda belirtilen belgelerin Etiyopya Yatırım İdaresine  verilmesiyle işlem tamamlanmış olur:

-Şirket temsilcisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Müracaat Formu,

-Temsilcinin Vekaletname fotokopisi,

-Şirket Sözleşmesi ve Memorandum,

-Her bir ortağın kimlik veya pasaport fotokopisi,

Şirket sermayesinin 1/4’ünün bloke edilmiş hesaba yatırıldığını gösteren banka hesap özeti (kurulan şirketin  A.Ş. olması halinde),

-Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından belirlenmiş  kurum veya bir profesyonelce hazırlanıp onaylanarak gösterilen ayni paya (eğer varsa)ilişkin rapor (kurulan şirketin A.Ş. olması halinde),

Şube Ofisi vasıtasıyla yatırım yapmak isteyen bir yabancı  şirketin Şubesini kurmak için aşağıda belirtilen belgeleri Etiyopya Yatırım Ofisine vermesi gerekmektedir.

-Yabancı Şirketin temsilcisi tarafından doldurulmuş Müracaat Formu,

-Şirketin tüzel kişiliğini doğrulayan dokümanın fotokopisi (örnek:tescil belgesi),

-Etiyopya’da  Şube Ofis kurmak için Ana Şirketin yetkili organının noter tarafından onaylanmış  mutabakat zaptı veya şirketin tek ortaklı olması halinde sahibi tarafından yazılmış bir mektup,

-Şirket temsilcisinin vekaletname fotokopisi, pasaport veya kimlik kartı fotokopisi,

-Şirketin Memorandumunun bir nüshası veya ana şirketin benzer dokümanları.

İrtibat Ofisi açmak isteyen yabancı şirketlerin Müracaatlarını Ticaret ve Sanayi Bakanlığına yapmaları gerekmektedir.

İthalat ve İhracat için Gerekli Dokümanlar

İthalat için gerekli belgeler;

  • Faturanın üç adet kopyası
  • Üreticiden detaylı fatura
  • Proforma
  • Nakliye faturası

İhracat için gerekli belgeler;

  • İhracat Belgesi
  • Satış Sözleşmesi
  • Fatura
  • Sigorta Sertifikası

Ülke Standartları

Etiyopya Kalite ve Standartlar İdaresi (QSAE) tüm ithal ve ihraç edilen malların standizasyonundan sorumludur.

Etiyopya’yı yatırım ve bir ihracat pazarı olarak düşünüyorsanız. Gerçekleştireceğiniz iş seyahatlarınız, fuar katılımlarınız ve kuracağınız ofis, mağaza,depo, showroom ve irtibat ofisleriniz ihracat teşvikleri kapsamında %70′e kadar desteklenmektedir. Daha detaylı bilgi için irtibata geçiniz.