28 May 2015
Mayıs 28, 2015

Gürcistan’da Şirket Nasıl Kurulur?

Mayıs 28, 2015

Gürcistan’da Şirket Nasıl Kurulur? Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Gerekli Evraklar ve İletişim Bilgileri Nelerdir?

Gürcistan bilgisi

Ltd., A.Ş. veya Ortaklık Şirketi Kurma Mevzuatı

1. Elektronik başvuru (başvuru Sicil Kayıt Dairesi personeli tarafından doldurulacaktır).

2. Pasaport aslı.

3. Tüm ortaklar ve ya kurucular tarafından onaylanmış kurulacak birime ait tüzük.

4. Kayıt işlemleri ödeme makbuzu (ödenme Sicil Kayıt Dairesinde yapılmaktadır, 100 Gel, aynı gün kayıt işlemlerinin tamamlanması için 200 Gel).

Şirket Temsilciliği ve ya Şube Açma Mevzuatı.

1. Elektronik başvuru (başvuru Sicil Kayıt Dairesi personeli tarafından doldurulacaktır).

2. Pasport aslı.

3. Yabancı ülkede kurulmuş ticari (ticari olmayan) birime özel ve ya tüzel kişiye ayit kanunlar çerçevesinde onay ve kaydı yapılmış tüzük ve ya kayıt belgesi.

4. Yatırımcı ve ya ticari (ticari olmayan) birim kurucusu hakkında Gürcistan kanunları çerçevesinde onaylanmış bilgiler.

5. Yetkili kişinin şübe açılması konusunda karar belgesi.

6. Şübe açılması hakkında yetkili kişinin ve ya şübe açma konusunda yetkili kılınmış (vekaletli) kişinin Gürcistan kanunları çerçevesinde onaylanmış belgesi.

7. Kayıt işlemeri ödenme makbuzu (ödeme Sicil Kayıt Dairesinde yapılmaktadır, 100 Gel, aynı gün kayıt işlemlerinin tamamlanması için 200 Gel)

Gürcistan Sicil Kayıt Dairesi
Başvuru adresi: Tiflis, Tsminda Nikoloz/Nino Ckheizde Cad. 2
Tel: 995 32 2 405 405
E-posta: info@napr.gov.ge

Gürcitan’ı yatırım ve bir ihracat pazarı olarak düşünüyorsanız. Gerçekleştireceğiniz iş seyahatlarınız, fuar katılımlarınız ve kuracağınız ofis, mağaza,depo, showroom ve irtibat ofisleriniz ihracat teşvikleri kapsamında %70′e kadar desteklenmektedir. Daha detaylı bilgi için irtibata geçiniz.