28 May 2015
Mayıs 28, 2015

Hırvatistan’da Şirket Nasıl Kurulur? İşlemler Nelerdir?

Mayıs 28, 2015

Hırvatistan’da şirket kurmak için gerekli olan işlemler nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekmektedir. Kuruluş işlemleri ne kadar sürmektedir?

hırvatistanda şirket

2013 yılından itibaren çıkartılan düzenlemelerle, çalışma izni şartları üçüncü ülke vatandaşları için daha da zorlaştırılmıştır. Hırvatistan’da şirket kurmak yaklaşık 3 haftayı bulmakta ve 3.000 €’luk (20.000 HRK) sabit bir kuruluş masrafı alınmaktadır.

Ayrıca, Hırvatistan’da kurulan şirketin % 51-100’lük payına yabancı ortak sahip ise ve bu yabancı çalışan tarafından hem oturma ve hem de çalışma izni talebinde bulunulmuş olması halinde, kurulan şirketin asgari yatırım bedeli 26.250 € (200.000 HRK) civarında olup, ayrıca bu şirkette asgari 3 Hırvat vatandaşının çalıştırılması ve kendisinin de aylık maaşının, Hırvatistan’daki bir önceki yılın ortalama aylık ücretinin altında kalmaması gerekmektedir. (Ancak, kurulan şirketin teşvikli olması veya Stratejik Yatırım Projesi kapsamında yer alması halinde söz konusu kriterler aranmamaktadır.)

Diğer taraftan, Hırvatistan’daki bir şirkette çalışan bir yabancının (şirketin üst düzey yöneticisi gibi) oturma ve çalışma izni alabilmesi için, çalıştığı şirketin öz sermayesinin asgari 13.150 € (100.000 HRK) olması ayrıca, bu şirkette yine asgari 3 Hırvat vatandaşının (yönetim kadrosu dışında) çalıştırılması ve kendisinin de aylık maaşının, Hırvatistan’daki bir önceki yılın ortalama aylık ücretinin altında kalmaması gerekmektedir. (Her yeni üst düzeyli yabancı çalışan için 5 Hırvat vatandaşı istihdam edilmesi zorunludur.)

Yukarıdaki düzenlemeler AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına uygulanmamaktadır.

Hırvatistanı yatırım ve bir ihracat pazarı olarak düşünüyorsanız. Gerçekleştireceğiniz iş seyahatlarınız, fuar katılımlarınız ve kuracağınız ofis, mağaza,depo, showroom ve irtibat ofisleriniz ihracat teşvikleri kapsamında %70′e kadar desteklenmektedir. Daha detaylı bilgi için irtibata geçiniz.