HİSER Projeleri desteği Ekonomi Bakanlığının Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak verdiği bir destektir. Bu proje kapsamındaki faaliyetler Döviz Kazandırıcı Hizmet olarak kabul edilmekte olup, yazılacak proje sonrasında geri ödemesiz olarak firmalara  verilen teşviklerdir.

Döviz-Hizmet

Verilen Teşvikler

  • İhtiyaç analizi, eğitim danışmanlı ve istihdam giderleri %75 oranında ve 400.000 ABD Dolarına kadar.
  • Yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve organizasyon giderleri %75 oranında ve 150.000 ABD Dolarına kadar.
  • Pazar araştırması, sektör, ülke,  uluslararası mevzuat araştırması, veri madenciliği faaliyetleri, yabancı şirket ve marka odaklı rapor  ve şirket satın alımına yönelik danışmanlık faaliyetleri %70 oranında 300.000 ABD Dolarına kadar.
  • Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri  %70 oranında 500.000 ABD Dolarına kadar.
  • Yurt dışında açılan birimleri brüt kira giderleri %70 oranında 300.000 ABD Dolarına kadar.
  • Yurt dışından davet edilenleri kapsayan pazarlama faaliyeti %70 oranında 100.000 ABD Dolarına kadar.
  • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi ve kurum/kuruluş temsilcilerinin de katılacağı eğitim program giderleri %70 oranında 300.000 ABD Dolarına kadar.
  • Bakanlıkça uygun görülen yarışma gideleri %70 oranında 100.000 ABD Dolarına kadar.

Ekonomi Bakanlığınca yeni oluşturulan bu destek mekanizması hakkında detaylı bilgi almak için irtibata geçiniz.