İhracat anlamı, ihracat nedir, adım adım ihracat ve İhracat aşamaları hakkında yol haritası niteliğinde önemli bilgileri bizlerden öğrenebilirsiniz.

İhracat Nedir?

Bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır. Ürünlerin  kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan bir çok aşamayı içermektedir.

İhracat Nedir

Adım Adım İhracat ve Aşamaları

Fizibilite Analizi

a) İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama, vb. açılarından)

b) Firmanın kapasite durumunu incelemek

c) Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini göz önüne almak

d) Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama,finansman, mevzuat, vb. konularda)

e) Hedef pazarları seçmek, bu pazarları uluslararası dış ticaret istatistik verileri, ülkemizin bu pazarlara yönelik ihracat potansiyeli ve ihracat değişim trendleri açısından irdelemek

f) Hedef pazarlara yönelik olası ihracat uygulamaları nda, maliyet ve etkin pazarlama analizlerinde ihracata yönelik devlet yardımlarından, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmaya yönelik analiz yapmak

Dış Pazara Girişin Planlanması

a) Sektör bazında pazar araştırması yapmak.

b) Pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak, gerekirse pazarı yerinde analiz etmek

c) Pazara giriş stratejisini saptamak, etkili pazar dağıtım kanallarını tespit etmek

d) Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlamak.

e) Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında gerekli bilgiyi toplamak.

f) Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek.

g) Fiyat listesi oluşturmak.

h) Finansman sağlamak

Uygulama

a) Dağıtım yöntemlerini belirlemek.

b) Pazarlama planını uygulamak.

c) Temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek.

d) Satış sözleşmesini müzakere etmek.

e) Üretimi tamamlamak.

f) Sigorta yaptırmak.

g) Gerekli belgeleri tamamlamak.

h) Ürünü ambalajlamak ve etiketlemek.

i)  Ürünü yüklemek

Türkiye’de ihracat veya ithalat ile iştigal eden her firmanın Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve İhracatçı Birlikleri İle sıkı irtibat halinde olması gerekmektedir. Bu kurumlar firmalara ihracat aşamasında bilgi anlamında destek oldukları gibi bir takım devlet teşviklerinin de uygulayıcılarıdır.