İhracat destekleri diğer bir ifadeyle ihracatta devlet yardımları T.C. Ekonomi Bakanlığınca Destekleme Fiyat İstikrar Fonu kaynakları kullanılarak firmalara verilmektedir. Peki bu destekler nelerdir? Nasıl Alınır? Neden bir çok firma bu desteklerden faydalanamamaktadır?

Teşvik Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar

Çoğu firma, şimdiye kadar vermiş olduğu vergilerin karşılığı olan devlet yardımlardan habersiz iken bir çok firma ise önemli miktarlara ulaşan destek hak edişlerini başvuru sürecinde ve dosyalarında yaptıkları hatalar nedeniyle alamamaktadır. Alınamayan hak edişlerin en önemli sebeplerini aşağıda sıralıyoruz:

  • Destek mevzuatının karmaşıklığı
  • Bürokratik işlemlerin çokluğu
  • Devlet destekleri konusunda uzmanlaşacak personelin istihdam edilmemesi
  • Desteklerle ilgilenen personelin bu konuda deneyimsiz olması
  • Başvurusu yapılan destek dosyalarının takibinin yapılmaması/eksik yapılması
  • Mevzuatca öngörülmüş hak düşürücü sürelerin kaçırılarak başvuruların geçersiz olması
  • Bakanlık personeli ile iletişim eksikliği
  • Destek başvuru dosyalarının mevzuata uygun bir şekilde eksiksiz sunulamaması
  • Destek mevzuatı güncellemelerinin takip edilmemesi

Devlet yardımlarından faydalanmayı şirket politikası haline getirerek sistematik bir şekilde hak edişlerini alan firmalar ya bünyelerinde teşvik uzmanı istihdam etmektedir ya da profesyonel danışmanlık şirketleri ile çalışmaktadır.

ProTeşvik olarak firmaların devlet yardımlarını kurumsal bir sistematiğe ulaştırarak ulusal ve uluslararası rekabetçiliklerine katkı sağlamaktayız.

Daha detaylı bilgi almak için hizmetlerimiz kısmını inceleyiniz ve bizimle irtibata geçiniz.