Hastane ve Sağlık Turizmi Teşvikleri

Hastaneler ve Sağlık Turizmine yönelik ihracat teşvikleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilmektedir.

Sağlık Turizmine Yönelik Destek ve Teşvikler Nelerdir?

  • Pazara giriş desteği kapsamında alınacak ya da hazırlatılacak raporlar
  • Yurt dışından getirilecek hastaların uçak masrafları
  • Yurt dışında gerçekleştirilecek reklam ve tanıtım faaliyetleri
  • Yurt dışı etkinlik, fuar ve kongre katılım bedelleri ile uçak ve konaklama giderleri
  • Yurt dışında açılan ofis, şube vb. birimlerin kira giderleri
  • Akreditasyon, sertifika vb. belgelendirmeler için yapılan harcamalar

sağlık turizmi teşvik hibe