Pazara Giriş Belgeleri Teşviği

Pazara Giriş Belgelerine ilişkin ihracat teşvikleri, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (mülga 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Belgelendirme Teşvik ve Desteğinin Amacı

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlayabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların devlet tarafından desteklenmesidir. Bu desteğin amacı, şirketlerin ihracat yaparken önlerine çıkabilecek engellerin bertaraf edilebilmesidir.

CE TSE

Destek Oran ve Miktarı

Alınan belge başına %50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar hibe verilir.

Şirket başına yıllık destek üst limiti 250.000 ABD Dolarıdır.

Bu destek kapsamında, teşvik verilen belge ve sertifika listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Pazara Giriş Belgeleri Teşviği ile ilgili Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • Şirket ya da kuruluşunuzun alabileceği teşvikleri belirlemek
  • Gerekli bütün evrakları hazırlayarak, süresi içerisinde başvurular yapmak
  • Teşvik alınana kadar tüm süreci takip etmek ve şirketinize danışmanlık yapmak

Teşvik oranları, miktarları ve süreç hakkında bilgi ve danışmanlık almak için bizimle iletişime geçiniz.