HİSER Projeleri desteği Ekonomi Bakanlığının Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak verdiği bir destektir. Bu proje kapsamındaki faaliyetler Döviz Kazandırıcı Hizmet olarak kabul edilmekte olup, yazılacak proje sonrasında geri ödemesiz olarak firmalara  verilen teşviklerdir. Verilen Teşvikler İhtiyaç analizi, eğitim danışmanlı ve istihdam giderleri %75 oranında ve 400.000 ABD Dolarına kadar. Yurt içi ve yurt dışı.. devamı →

22 Tem 2015
Temmuz 22, 2015

Ülke Masalarının Görevleri Nelerdir?

Temmuz 22, 2015

Ekonomi Bakanlığının ana görevlerinden biri de ihracatın artırılmasıdır. Bu kapsamda Bakanlık yapılanması içerisinde ihracat pazarlarına yönelik olarak ülke masaları oluşturulmuştur. Ülke Masaları İhracatçılara Ne Sunmaktadır? Ülkelerin ekonomik yapıları hakkında genel bilgilerin takibi,  İkili ticari ilişkilerin yürütülmesi, dış ticaret ve gümrük mevzuatının takibatı, pazara giriş  bilgileri, sektörel pazar araştırmaları hakkında ihracatçı firmalara detaylı bilgiler sunmaktadır. İhracatçının.. devamı →

Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinde büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı kapsamında teşvik belgesine sahip yatırımcıların bir takım hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Yatırım süresince dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır. Yatırımcıların Hakları ve Yükümlülükleri I- Yatırım Teşvik Belgesi ve Onaylanmış Yerli ve İthal Makine-Teçhizat Listeleri Yatırımcı tarafından yapılan başvuruya istinaden Yatırım Teşvik.. devamı →

26 Haz 2015
Haziran 26, 2015

30 Soruda Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında Bilgiler

Haziran 26, 2015

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi hakkında ve Teşvik Belgesi alımına ilişkin en sık sorulan sorulara ilişkin güncel bilgileri aşağıda sunuyoruz. Sık Sorulan Sorular ve Cevapları Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için.. devamı →

25 Haz 2015
Haziran 25, 2015

Yatırım Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Yararlanabilir?

Haziran 25, 2015

Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinde önemli bir yeri bulunan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak kurgulanmıştır. Yatırım Teşviklerinin Amaçları: Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, En az.. devamı →

20 Haz 2015
Haziran 20, 2015

Katar’da Şirket Nasıl Kurulur ve Nasıl İhracat Yapılır?

Haziran 20, 2015

Katar’da şirket kurulumuna ilişkin hukuki prosedürler,başvurularda gerekli evraklar ve süreçlere ilişkin olarak detaylı bilgiler ve dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca Katar’a ihracat yapmak isteyen firmalar için gerekli dış ticaret bilgileri verilmiştir. Katar’da Şirket Nasıl Kurulur? Son dönemde yakalanan hızlı kalkınma süreci, ekonominin her alanında girişilen büyük yatırımlar ve sağlanan çeşitli teşvikler, Katar’da.. devamı →

18 Haz 2015
Haziran 18, 2015

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Nedir?

Haziran 18, 2015

Türkiye ile Rusya arasında kurulmuş, iki ülke arasındaki ticarette gönderilen ürünlere ilişkin detaylı bilgilerin her iki tarafın  gümrükleri arasında elektronik yolla önceden paylaşılması ve kullanılmasına dayanan bir sistemdir. Bu sistem firmaların tercihleri halinde kullanılmakta olup herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Hukuki Dayanağı Kurulan bu sistemin hukuki dayanağı ise 8 Eylül 2008 tarihinde imzalanmış “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu.. devamı →

17 Haz 2015
Haziran 17, 2015

Teknik Müşavirlik Firmalarına Verilen Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Haziran 17, 2015

İhraç ürünlerinin uluslararası arenada markalaşması ve güçlenmesi amacıyla ihracatçıların yurt dışı pazar araştırması seyahatleri, fuar katılımları, belgelendirme vb. bir çok harcaması desteklenmektedir. Bu destek mekanizmasının yanı sıra döviz kazandırıcı hizmet olarak nitelendirilen ve yurt dışında hizmet verecek olan Teknik müşavirlik firmalarının aşağıda sıralanmış bir çok faaliyetine önemli destekler verilmektedir. Teknik Müşavirlik Firmalarına Verilen Destekler OFİS DESTEĞİ:.. devamı →

16 Haz 2015
Haziran 16, 2015

İhracat Kredileri Nasıl Alınır?

Haziran 16, 2015

Türkiye’de firmaların ihracatlarını artırmalarına yönelik olarak bir çok destek teşvik sistemi bulunmaktadır. Bu desteklerin yanı sıra ihracatçı firmalara yönelik olarak EXİMBANK tarafından uygun koşullarda ihracat kredileri verilmektedir. İhracat Kredileri Nelerdir? Kısa Vadeli Krediler Eximbank ihracatçı firmalara, özellikle ihracata hazırlık döneminde finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, kısa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz.. devamı →

14 Haz 2015
Haziran 14, 2015

İhracatta Marka Tescilinin Önemi Nedir?

Haziran 14, 2015

Marka kavramı hakkında genel bilgiler sonrasında küresel rekabetin her geçen gün arttığı uluslararası piyasalarda ihracat için marka tescilinin önemine değinilecektir. Sonrasında ihracatta marka tescilini verilen destekler hakkında bilgi verilecektir. Marka Nedir? Her ne şekilde sergilenirse sergilensin, üreticiler için pazarda ürünlerin tanınmasını, fark edilmesini, aranmasını, tekrar satın alınmasını, değiştirilmesini mümkün kılan, ürüne kimlik vermenin ötesinde ona anlam.. devamı →