Ekonomi Bakanlığınca yeni teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin bir takım avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlardan KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetleri hakkında detaylı bilgiler aşağıdadır. KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) NEDİR? KDV, harcama üzerinden alınan vergilerin başında gelmektedir. Harcama üzerinden alınan vergiler ürünü ya da hizmeti son kullanan tarafça ödenmesi gereken bir vergi niteliği.. devamı →

İhracat destekleri diğer bir ifadeyle ihracatta devlet yardımları T.C. Ekonomi Bakanlığınca Destekleme Fiyat İstikrar Fonu kaynakları kullanılarak firmalara verilmektedir. Peki bu destekler nelerdir? Nasıl Alınır? Neden bir çok firma bu desteklerden faydalanamamaktadır? Teşvik Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar Çoğu firma, şimdiye kadar vermiş olduğu vergilerin karşılığı olan devlet yardımlardan habersiz iken bir çok firma ise önemli.. devamı →

07 Haz 2015
Haziran 7, 2015

İhracat Nedir? İhracat Türleri Nelerdir?

Haziran 7, 2015

Önceki Makalelerimizde İhracat Nedir? Adım Adım İhracat? İhracat Aşamaları Nelerdir? sorularını detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Ayrıca ihracat işlemlerinin en önemli safhaları olan ihracat teslim şekilleri hakkında da bilgi paylaşmıştık. Bu makalede ise ihracat türleri hakkında bilgiler sunulmuştur. İhracat Nedir? Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin dış ülkelere satmasıdır. Satış sonrasında, mal ve hizmetlerin fiilen ülkenin.. devamı →

İhracatçı Birlikleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan meslek kuruluşlarıdır. İhracatçı Birliklerinin görevleri kısaca aşağıda sıralamıştır. İhracatın artırılması İhracatçılara ihracat ile ilgili konularda bilgi vermek Şuanda 13 Genel Sekreterlik altında 22 sektörü kapsayan 58 İhracatçı Birliği hizmet vermektedir. İhracatçı Birlikleri Listesi aşağıda listelenmiştir. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği.. devamı →

03 Haz 2015
Haziran 3, 2015

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Haziran 3, 2015

Yatırım Teşvikleri kapsamında verilen desteklerden, mevzuat uyarınca gerekli koşulları sağlayan Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler ve iş ortaklıkları Kamu kurum ve kuruluşları Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler Dernekler ve vakıflar Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri faydalanabilmektedir. Yatırımcı firmaların Yatırım Teşviklerin sağladığı avantajlardan faydalanabilmesi için öncelikle Yatırım Teşvik Belgesinin alınması.. devamı →

02 Haz 2015
Haziran 2, 2015

Yeni Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri Yayımlandı

Haziran 2, 2015

Yeni döviz kazandırıcı hizmet destekleri nelerdir? Hangi sektörler destek kapsamındadır?Döviz kazandırıcı hizmet ticareti kapsamında hangi faaliyetler desteklenmektedir? Döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden kimler yararlanabilir? İhracata yönelik devlet yardımları, ihracat teşvikleri ve devlet destekleri kapsamında 2 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı”.. devamı →

02 Haz 2015
Haziran 2, 2015

Serbest Bölge Nedir? Verilen Devlet Destekleri Nelerdir?

Haziran 2, 2015

Serbest bölgeler; bir ülkede yürürlükteki ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için bir çok teşvikin verildiği ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki ana amaçlar aşağıda sıralanmıştır: İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik.. devamı →

01 Haz 2015
Haziran 1, 2015

İhracat Teslim Şekilleri Nelerdir? (FOB, CİF vs.)

Haziran 1, 2015

İhracat teslim şekilleri ve detayları hakkında aşağıda detaylı bilgi sunulmaktadır. Alıcı ve satıcının sorumluluk düzeyine göre farklılık gösteren teslim şekilleri ihracat ve ithalat yapan firmalar için önem arz etmektedir. İŞYERİNDE TESLİM / EX WORKS (EXW) “İş yerinde teslim” terimi, satıcının malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna.. devamı →

31 May 2015
Mayıs 31, 2015

E-Ticaret Nedir? Verilen E-Ticaret Destekleri Nelerdir?

Mayıs 31, 2015

E-ticaret nedir? E-Ticaret sitelerine yönelik verilen destekler nedir? Ve bu desteklere nasıl başvurulur? Destek ödemeleri nasıl alınır? E-ticaret nedir? E-Ticaret (elektronik ticaret) için birçok tanım bulunmaktadır. E-ticaret (ecommerce) her hangi bir ürünün ve servisin bilgisayar, internet kanallarıyla (EFT, akilli kart, post cihazları) kullanılarak satılması veya satın alınmasıdır. Diğer bir tanımı da e-ticaret satış işlemlerinin internet ortamında.. devamı →

31 May 2015
Mayıs 31, 2015

Hizmet Sektörüne Verilen Destekler

Mayıs 31, 2015

Ekonomi Bakanlığı Hizmet sektörünün desteklenmesi kapsamında Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerine için Devlet Yardımları Desteği vermektedir. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinde Desteklenen Sektörler: Verilen Teşvikler Sağlık Turizmi Desteği Rapor Desteği Hasta Yol Desteği Yurt Dışı Tanıtım Desteği Organizasyon Desteği Arama Motoru Desteği Belgelendirme Desteği Yurt Dışı Birim Desteği Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği.. devamı →