05 Eki 2013
Ekim 5, 2013

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Ekim 5, 2013

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılır. Hazırlanacak müracaat dosyasında, aşağıdaki belgeler bulunmak zorundadır. Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri veya kamu kurumları, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler için imza beyannamesi.Her sayfası.. devamı →

05 Eki 2013
Ekim 5, 2013

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Ekim 5, 2013

Yatırım Teşvik Belgesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, devlet ile yatırımcı arasında yapılmış bir anlaşma niteliğindedir ve iki tarafın taahhütlerini içerir. Bu belge kapsamında yatırımcı, üreteceği ürün ve yapacağı yatırım asgari şartlarını devlete taahhüt ederken, devlet de belge kapsamındaki destekleri kullandırmayı yatırımcıya taahhüt eder. Aşağıdaki Görsellerde, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı.. devamı →