27 Eyl 2013
Eylül 27, 2013

KKDF Nedir?

Eylül 27, 2013

KKDF’nin açılımı, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonudur.

İthalatta KKDF ne demektir?

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na yapılan kesintidir.

KKDF Oranı Nedir?

%3’tür.

KKDF Nereye ve Nasıl Ödenir?

İthalattaki KKDF tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına ya da yetkili bankalara Türk Lirası olarak ödenir.

KKDF Ödememek İçin Ne Yapılmalıdır?

İhracat amaçlı hammadde ithalatı için, Dahilde İşleme İzin Belgesi alınmalıdır.