28 May 2015
Mayıs 28, 2015

Kosova’da Şirket Nasıl Kurulur? Prosedürleri Nelerdir?

Mayıs 28, 2015

Kosova’da Şirket Nasıl Kurulur? Prosedürleri Nelerdir? Dikkat edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?Ticaret Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kosova’da şirket kurma prosedürü kolay ve hızlı bir biçimde tamamlanmaktadır. Şirket kaydı Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılmaktadır. Şirket kurma prosedürü ortalama 10 gün kadar sürmektedir. Genelde mali müşavir veya avukatlar tarafından takip edilen şirket kurma  maliyeti 300 – 500 € civarında olabilmektedir. Buna mali müşavir ücreti dahildir. Şirketler statüleri bakımından değişik türde olabilmektedir:

 • Şahıs şirketi
 • Genel ortaklık
 • Limited ortaklık
 • Limited Şirket
 • Anonim Şirket
 • Yabancı Şirketin Şubesi / Yabancı şirketlerin şubeleri yerli şirket gibi muameleye tabiidir.
 • Diğer

–          Kamu sahipliği

–          Toplumsal şirket (devlet)

–          Tarım kooperatifleri

–          Özelleştrime İdaresi altındaki şirket statüsü

Yıllık cirosu 50.000 €’yu aşan şirketler kurumsal şirket olarak addedilip vergi idaresinden vergi numarasına sahip olurlar. Şahıs şirketi, genel ortaklık ve limited ortaklık şirketlerinde sahiplerin tam sorumlulukları bulunmaktadır. 50.000 €’ya kadar ciro yapan firmalar % 3-5’lük vergi dilimine tabidir. 50.000 €’nun üzerinde ciro yapan firmalar % 10 kurumlar vergisi ödemektedirler.

Limited Şirket ve Anonomi Şirket’te kuruluş ve yönetim prosedürleri şöyledir:

Limited Şirket:

–    Kosova’da limited şirket kurmak için 2500 (ikibinbeşyüz) Euro sermaye koymak gerekir.

–    Orta büyüklükte bir şirket kategorisinde değerlendirilmektedir ve maksimum 50 ortağı olabilir.

–    Şirketin limited olduğunu gösteren uzantısı SH.P.K (Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar) şeklindedir.

–    Kayıt işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Kosova’daki İşyerleri Kayıt Ajansında (Agjensioni për Regjistirin e Bizniseve ne Kosove – ARBK) yapılmaktadır.

–    ARBK tarafından verilen formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

–    Ek olarak şu belgeler istenmektedir:

 • Kuruluş sözleşmesi
 • Şirket tüzüğü
 • Kira kontratı
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
 • Kayıt Ofisine vergi/taksa ödendiğine dair belge

Anonim Şirket

–          Kuruluşu ve yönetimi Limited şirketinki gibidir farklılık arz eden iki konu mevcuttur:

 • Kosova’da anonim şirket kurmak için 25.000 (yirmibeşbin) Euro sermaye koymak gerekir.
 • Büyük şirket kategorisinde değerlendirilmektedir ve ortaklık sayısı sınırsızdır.

YABANCI FİRMALARIN KOSOVA’DAKİ ŞUBE KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Faaliyette olduğu ülkeden firma şubesinin açılması için Karar.
 2. Yetkili/irtibat kişinin atanma Kararı ve kimlik kartının (ID) fotokopisi
 3. Kosova’da şubesini açtığı firmanın fotokopi ve noterde onaylanmış sertifikası
 4. Firmanın faaliyette olduğuna dair belge (noter onayı ve tercüme ile)
 5. Firma tüzüğünün fotokopisi
 6. Firma Müdürünün pasaport fotokopisi
 7. Kira kontratı ve bina / ofis sahibinin kimlik kartı (ID) fotokopisi

LİMİTED (SHPK) VE ANONİM ŞİRKET (Sh. A)

KURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 1. Kira kontratı (kiraya verenin kimlik fotokopisi) veya tapu / kiraya verenini tüzel kişlik olması durumunda tüzel kişilik kayıt belgesi fotokopisi
 2. Şirket sahibinin kimlik (pasaport) fotokopisi
 3. Şirket kuruluş kararı veya beyanatı
 4. Şirket tüzüğü (SHPK veya Sh A – limited veya anonim) O2 L 123 Sayılı ticari Kuruluşlar Yasanın 33. maddesine göre düzenlenir.
 5. A-0 Formunun doldurulması

 Kosova’da şirket kurulduktan sonra yapılması gereken işlemler:

 1. Şirket adına Banka Hesabının açılması
 2. Vergi numarasının alınması / (fiskal no)
 3. Şirket kaşesinin yaptırılması (zorunlu değil ama uygulama açısından gerekli)
 4. Bulunduğu belediyeden İŞ RUHSATININ alınması
 5. Bulunduğu belediye müfettişleri tarafından teknik denetimin yapılması
 6. Çalışanların emeklik fonu ve vergi ödeme kayıt işlemlerinin yapılması (çalışan personel olmayıp da şirket sahipleri kendileri çalışıyorlarsa, bu işlemleri kendilerinin adına yapmakla mükelleftirler.)
 7. KDV numarasının alınması (50.000 € ve üzeri cirosu olan firmalar için)

Gümrük işlemleri! Firmanın kendi adına ithalat ve ihracat yapması için gümrük numarası alması gerekmektedir.

Kosovayı yatırım ve bir ihracat pazarı olarak düşünüyorsanız. Gerçekleştireceğiniz iş seyahatlarınız, fuar katılımlarınız ve kuracağınız ofis, mağaza,depo, showroom ve irtibat ofisleriniz ihracat teşvikleri kapsamında %70′e kadar desteklenmektedir. Daha detaylı bilgi için irtibata geçiniz.