Mevcut İşletmenizden Doğan Kurumlar Verginizi, Yatırım Teşvik Belgesi ile Yapacağınız Yeni Yatırımınızla, Nasıl Daha Az Ödersiniz?

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile uygulamaya konulan önemli bir destek unsuru da mevcut işletmenizden kaynaklanan kurumlar verginizi, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapacağınız yeni yatırımınızla indirimli olarak ödeyebilirsiniz.

Diğer bir deyişle, kurumlar vergisini devlete ödeyeceğinize, yeni bir yatırıma dönüştürmenize imkân sağlanmaktadır.

Uygulamaya örnek vermek gerekirse; devlete vermeniz gereken 1 Milyon TL’lik kurumlar vergisi borcunuz var diyelim. Bu meblağı devlete ödemek yerine, mesela 5. Bölge desteklerinden faydalanabileceğiniz bir madencilik yatırımı yapmanız durumunda,  madencilik alanında yapacağınız yatırım için (5. Bölge destekleriyle desteklenmektedir) işletme/Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı %50 olmasından dolayı, 5 Milyon TL’lik bir yatırım, sizin mevcut yatırımınızdan 1 Milyon TL’lik bir vergi muafiyeti kazanmanızı sağlayacaktır.

Bunun hesaplaması şu şekilde gerçekleşir, mesela, mevcut inşaat yatırımınızdan doğan 1 Milyon TL’lik kurumlar verginizi ödememek için, 5 Milyon TL’lik madencilik yatırımı yaparsınız. 5 Milyon TL’lik maden yatırımı için %40 Yatırıma Katkı Oranı olmasında dolayı, 2 Milyon TL’lik indirimli vergi verme hakkınız doğar. Bu 2 Milyon TL’nin de İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı %50 olmasından dolayı, 1 Milyon TL’sini diğer işletmelerinizden kaynaklanan Kurumlar Vergisini indirmek için kullanabilirsiniz. Böylece, mevcut işletmeniz için ödeyeceğiniz kurumlar vergisini, yatırıma dönüştürerek ödemekten kurtulmuş olacaksınız. Yalnız, 1 Milyon TL’lik diğer yatırımlarınızdan kaynaklanan kurumlar vergisini ödememek için 5 Milyon TL’lik madencilik (5. Bölge desteklerinden faydalanacak yatırım) yatırımı yapmanız gerekecektir.

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı
(%)

İşletme/Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%)

1 Milyon TL’yi mahsup edebilmek için yapılması gereken yatırım

I.  Bölge

%15

%0

N/A

II. Bölge

%20

%10

50 Milyon TL

III. Bölge

%25

%20

20 Milyon TL

IV. Bölge

%30

%30

11.1 Milyon TL

V. Bölge

%40

%50

5 Milyon TL

VI. Bölge

%50

%80

2.5 Milyon TL

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, mevcut işletmenizde oluşan 1 Milyon TL’lik kurumlar vergisini,

  • 2. bölgede 50 Milyon TL’lik bölgesel bir yatırım yaparak,
  • 3. bölgede 20 Milyon TL’lik bölgesel bir yatırım yaparak,
  • ..
  • 6. bölgede 2.5 Milyon TL’lik bölgesel bir yatırım yaparak

mahsuplaştırabilirsiniz.