07 Eki 2013
Ekim 7, 2013

Mevzuat

Ekim 7, 2013

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Şu an yürürlükte bulunan Yatırım Teşvik Mevzuatı, 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara istinaden uygulanmaktadır.

Karar:

Kararda Yapılan Değişiklikler:

Tebliğ:

Karar ve Tebliğ Ekleri: