02 Haz 2015
Haziran 2, 2015

Serbest Bölge Nedir? Verilen Devlet Destekleri Nelerdir?

Haziran 2, 2015

Serbest bölgeler; bir ülkede yürürlükteki ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için bir çok teşvikin verildiği ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

serbest bolge 2

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki ana amaçlar aşağıda sıralanmıştır:

  • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,
  • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak
  • İşletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak

Aşağıda sıralanmış serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüm firmalar Devlet Yardımlarından ve ihracat teşviklerinden faydalanabilmektedir. Serbest bölge firmalarının yurt dışı iş gezileri, fuar katılımları, belge/sertifika/test-analiz rapor harcamaları vb. tüm ihracat destekleri hakkında bilgi sahibi olması önem arz etmektedir. Devlet yardımları hakkında detaylı bilgi almak için hizmetlerimizi inceleyiniz ve irtibata geçiniz.

serbest bolge

Türkiye’deki Serbest Bölgeler