17 Haz 2015
Haziran 17, 2015

Teknik Müşavirlik Firmalarına Verilen Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Haziran 17, 2015

İhraç ürünlerinin uluslararası arenada markalaşması ve güçlenmesi amacıyla ihracatçıların yurt dışı pazar araştırması seyahatleri, fuar katılımları, belgelendirme vb. bir çok harcaması desteklenmektedir. Bu destek mekanizmasının yanı sıra döviz kazandırıcı hizmet olarak nitelendirilen ve yurt dışında hizmet verecek olan Teknik müşavirlik firmalarının aşağıda sıralanmış bir çok faaliyetine önemli destekler verilmektedir.

Teknik Müşavirlik Firmalarına Verilen Destekler

OFİS DESTEĞİ:

A.Firmalara:

a.Demirbaş Desteği: Bir defaya mahsus 15.000 ABD aşmamak kaydıyla %70’i,

b.Kira Desteği: Yıllık 25.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i, ikinci yıl %50’si, üçüncü yıl %30’u,

c.Tanıtım Desteği: Yıllık 5.000 ABD Dolarını aşmamak birinci yıl % 70’i, ikinci yıl %50’si, üçüncü yıl %30’u,

d.Yönetici Ve Büro Personeli İstihdamından Kaynaklanan Harcamaların:

-Yönetici Personel : Yıllık 35.000 ABD Dolarını,

-Büro Personeli : Yıllık 10.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl % 70’i, ikinci yıl %50’si, üçüncü yıl %30’u Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

B.Firma Grupları:

Firma Gruplarının yurt dışında ofis açması halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i ve kira, tanıtım, personel giderleri ve müşavirlik hizmetleri satın alımı kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının 2 firma olmaları halinde 105.000 ABD Doları, 3 firma olmaları halinde 125.000 ABD Doları, 4 firma ve üzeri olmaları halinde 145.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

C.SÖSK:

Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın üyeleri adına yurt dışında ofis açmaları halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, ve kira, tanıtım, personel giderleri ile müşavirlik hizmeti satın alım kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının birinci yıl 145.000 ABD Doları, ikinci yıl 125.000 ABD Doları, üçüncü yıl 105.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla % 70’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

2.PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

A.Firma ve Firma Gruplarına:

a.Teknik Personel İstihdamı,

b.Ulaşım Giderleri,

c.Konaklama Giderleri

d.Danışmanlık Hizmeti Alımı

e.Yazılı Veya Sözlü Çeviri Hizmet Alımlarından doğan masraflarının 25.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla %95’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

B.SÖSK:

a.Teknik Personel İstihdamı,

b.Ulaşım Giderleri,

c.Konaklama Giderleri

d.Danışmanlık Hizmeti Alımı

e.Yazılı Veya Sözlü Çeviri Hizmet Alımlarından doğan masraflarının 30.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla %95’i Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

3.FUAR/KONFERANS/SEMİNER DESTEĞİ:

A.Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlara Katılım:

a.Firmalar:

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m2 üzerinden ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere %70’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

b.Fuar Organizatörü:

SÖSK tarafından gerçekleştirilecek, tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını aşmamak üzere %70’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

B.Seminer ve Konferans Katılımı:

a.Firmalar:

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Milli Katılımı gerçekleştirecek Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

b.Seminer Konferans Organizatörü:

– Seminer Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam, v.b. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %70’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

-Seminer Konferans Organizatörü tarafından yurt içerisinde düzenlenecek olan Uluslararası Seminer, Konferans, vb Faaliyetlere ilişkin olarak Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek organizasyona yönelik harcamaların her bir organizasyon için 100.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla % 70’i ve söz konusu organizasyonlara yurt dışından davet edilecek en fazla 20 (yirmi) katılımcının yol ve konaklama giderleri 50.000 ABD Dolar’ına kadar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

4.FİZİBİLİTE ETÜDÜ HAZIRLANMASI DESTEĞİ

Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazar ülkelerdeki yatırım projelerine ilişkin karar alma süreçlerinde Türk teknik müşavirlik firmalarının yer almasını sağlayarak, söz konusu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin kullanılması potansiyelinin hayata geçirilmesi veya artırılmasını teminen, yurt dışında Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun projelerin fizibilite etüdü çalışmalarının teknik müşavirlik firmalarınca gerçekleştirilmesine ilişkin masraflar, proje başına 300.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla, Müsteşarlık ile söz konusu teknik müşavirlik firması arasında düzenlenen Hizmet Sözleşmesinde belirtilen miktar ve hükümler çerçevesinde, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

5.SÖZLEŞME DESTEĞİ:

Yurt dışında açılan müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihalelere iştirak edecek olan veya ihalesiz olarak doğrudan sözleşme yapılması olanaklarını takip eden girişimci teknik müşavirlik firmalarının, hizmet, vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin % 20’sini geçmeyecek şekilde firmalara, her takvim yılı için en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanır.

Destek başvuruları, gerekli evraklar ve süreçler hakkında detaylı bilgi almak için irtibat geçiniz.