Türkiye’de yatırım yapmak veya irtibat bürosu açmak isteyen yabancı yatırımcıların yapması gereken bir takım resmi işlemler bulunmaktadır. İrtibat bürosu açmak isteyen yatırımcıların aşağıda sıralanan evraklarla Ekonomi Bakanlığı ilgili birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

Yatırımcı

Gerekli Evraklar

a) Başvuru formu (EK-6),

b) İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

d) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

e) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

İlk aşamada gerekli olan bu başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belge asılarının gönderilmesi halinde, belgenin bir örneği  onaylatılarak aslı hizmet verilecek şirketlere iade edilebilme imkanı bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için irtibata geçiniz.