25 Haz 2015
Haziran 25, 2015

Yatırım Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Yararlanabilir?

Haziran 25, 2015

Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinde önemli bir yeri bulunan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak kurgulanmıştır.

yatirim

Yatırım Teşviklerinin Amaçları:

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Kimler Yararlanabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Nereye Başvurulur?

 • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya
 • Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler)

Nasıl Başvurulur?

Sunduğumuz hizmetleri inceleyebilir ve bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

ProTeşvik olarak :

 • Şirket ya da kurumunuza özel olarak hangi faaliyetler için ne tür teşviklerden faydalanılabileceğinin tespiti.
 • Faydalanılacak teşvikler ile ilgili belgelerin düzenlenmesi ve adınıza başvurunun gerçekleşmesi.
 • Teşvik belgesi müracaatına ilişkin durumun takibi.
 • Teşvik belgesi başvurusunun her aşamasında danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Teşvik belgesi alındıktan sonraki dönemde; süre uzatımı, makine teçhizat listesi revizesi, tamamlama vizesi gibi işlemlerin yürütülmesi.

hizmetlerini sunmaktayız.