Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi, yatırım teşvik programı kapsamında verilmektedir. Yeni yatırım teşvik sistemi;

 • katma değerli ürünlerin üretimini özendirmek,
 • üretim ve istihdamı arttırmak,
 • uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmek,
 • bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,

amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen usul ve esaslardan oluşur. Yeni yatırım teşvik programı, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar çerçevesinde yürütülmektedir.

yatırım teşvik programı

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

2slider

Yatırımın Teşviki Ne Demektir?

Yatırımları teşvik etmek amacıyla 4 ana bileşenden oluşan bir yatırım teşvik sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemler:

 • Genel Yatırım Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi
 • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Sistemi
 • Stratejik Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırımın büyüklüğü, yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre, bir yatırım yukarıda belirlenen sistemlerden bir tanesinden faydalanmaya hak kazanır. Her bir sistemin altında yararlanılacak destek unsurları ve çeşitleri belirlenmiştir. Öncelikle bu destek unsurlarından bahsetmek gerekirse:

Katma Değer Vergisi İstisnası

Alınan teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve/veya yurt dışından alınacak olan makine ve teçhizatlar katma değer vergisinden muaftır. Türkiye’deki katma değer vergisi oranı (KDV) %18’dir.

Örnek vererek açıklamak gerekirse 100.000 ABD Dolarına alınacak olan bir CNC için 18.000 ABD Doları katma değer vergisi vermek gerekirken; bu CNC teşvik belgesi kapsamında alınırsa yatırımcı bu vergiden muaf tutulacaktır. Yani alınacak CNC’nin faturası %18’lik KDV’den muaf olarak kesilecektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Alınan teşvik belgesi kapsamında yurt dışından alınacak olan makine ve teçhizatlar gümrük vergisinden muaftır. Türkiye’nin diğer ülkelere uyguladığı ortalama gümrük vergisi oranı %2 civarındadır.

Örnek vererek açıklamak gerekirse 100.000 ABD Dolarına Tayvan’dan ithal edilecek bir CNC için 2.000 ABD Doları gümrük vergisi vermek gerekirken; bu CNC teşvik belgesi kapsamında alınırsa yatırımcı bu vergiden muaf tutulacaktır. Yani alınacak CNC Gümrüklerden giriş yaparken bu tutar ödenmeyecektir.

Vergi İndirimi

Türkiye’de Kurumlar Vergisi %20 olarak uygulanmaktadır.

Teşvik Mevzuatında, Vergi İndirimi kapsamında 2 önemli terminoloji tanımlanmıştır. Bunlar:

 • Vergi İndirim Oranı: %20 olarak tanımlanan Kurumlar Vergisi’nin indirilme oranını belirleyerek, yatırımcının hangi oranda vergi ödeyeceğini tespit eder. Örneğin; %60 olarak uygulanan Vergi İndiriminde yatırımcı, %12 vergi indirim hakkı kazanarak, %8 oranında Kurumlar Vergisi öder.
 • Yatırıma Katkı Oranı: Bu oran ise, yararlanılacak vergi indiriminin tutar olarak ulaşacağı tavanı belirler. Örneğin, 10 Milyon ABD Doları tutarında bir yatırımının, Yatırıma Katkı Oranı %25 ise, yatırımcının ödemediği Kurumlar VErgisi’nin tutarı 2.5 Milyon ABD Dolarına ulaşıncaya kadar, indirimli oranlardan yararlanmaya devam edebilir. Diğer bir deyişle, Vergi İndirimi Desteğinin ne kadar süreyle kullanıldığı değil, Yatırıma Katkı Oranı olarak tanımlanan tutara ne zaman ulaşıldığı önemlidir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Alınan teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken asgari ücrete tekabül eden Sigorta Primi İşveren Hissesi’nin, Devlet tarafından karşılanmasıdır. 2013 Ocak-Haziran dönemi için bu meblağ 190,8 TL’ye tekabül etmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken 2 husus vardır:

 • Çalışana verilen ücret ne olursa olsun, bu indirim asgari ücret esas alınarak uygulandığı için çalışan başına verilen destek tutarı 190,8 TL ile sınırlıdır.
 • Bu destek sadece ilgili yatırım kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için uygulanır. Diğer bir ifadeyle, firmanın teşvik belgesi kapsamından önce istihdam ettiği çalışanlar için uygulanmaz.
Faiz Desteği

Alınan teşvik belgesi kapsamında kullanılan krediler için finans kuruluşlarından alınan kredilerin faiz tutarlarının, belirlenen miktarlarda indirilmesidir. Bir örnekle açıklamak gerekirse,%3 oranındaki faiz desteği kapsamında (TL), finans kuruluşundan yıllık %12 faiz oranı ile alınan TL kredisi için yatırımcı %9 oranında faiz ödeyecek, geri kalan %3 ise Devlet tarafından ödenecektir. 500 Bin TL ile 900 Bin TL arasında belirlenen üst sınırları vardır (Devlet tarafından ödenecek destek üst sınırı).

Yatırım Yeri Tahsisi

Alınan teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırım için yatırım yerinin tahsis edilmesidir. Usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmekte ve yürütülmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 

Alınan teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken asgari ücrete tekabül eden Gelir Vergisi Stopajının Devlet tarafından karşılanmasıdır. 2013 Ocak-Haziran dönemi için bu meblağ 124,7 TL’ye tekabül etmektedir. Sadece 6. Bölgedeki yatırımlar için uygulanmaktadır.

Sigorta Primi Desteği

Alınan teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken asgari ücrete tekabül eden Sigorta Primi İşçi Hissesinin Devlet tarafından karşılanmasıdır. 2013 Ocak-Haziran dönemi için bu meblağ 137 TL’ye tekabül etmektedir. Sadece 6. Bölgedeki yatırımlar için uygulanmaktadır.

Katma Değer Vergisi İadesi

Alınan teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarın 500 Milyon TL’nin üzerinde olan Stratejik Yatırım sisteminden faydalanan yatırımların bina inşaat harcamaları kapsamında ödedikleri KDV’nin iade edilmesidir.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

ProTeşvik olarak sunduğumuz hizmetler:

 • Şirket ya da kurumunuza özel olarak hangi faaliyetler için ne tür teşviklerden faydalanılabileceğinin tespiti.
 • Faydalanılacak teşvikler ile ilgili belgelerin düzenlenmesi ve adınıza başvurunun gerçekleşmesi.
 • Teşvik belgesi müracaatına ilişkin durumun takibi.
 • Teşvik belgesi başvurusunun her aşamasında danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Teşvik belgesi alındıktan sonraki dönemde; süre uzatımı, makine teçhizat listesi revizesi, tamamlama vizesi gibi işlemlerin yürütülmesi.

Danışmanlık Hizmeti Sunduğumuz Yatırım Teşvik Belge İşlemleri

 1. Yatırım Teşvik Belgesi Alım İşlemleri
 2. Makine – Teçhizat Listesi Değişiklikleri
 3. Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı
 4. Teşvik Belgesi Revizeleri
 5. Teşvik Belgesi Kapatma (Ekspertiz)
 6. Yatırım Teşvik Belgesi İptal ve Devir
 7. Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili Diğer İşlemleri