Makine – Teçhizat Listesi Değişiklikleri

Makine ve Teçhizat İlavesi: İthal veya yerli makine teçhizat listenize, ihtiyacınız kapsamında yeni makine ve teçhizat ilavesi talebinde bulunabilirsiniz.

Miktar Revizesi: İthal veya yerli makine teçhizat listenizde bulunan makine ve teçhizatın miktarında artış veya azalışına yönelik ya da içeriğine yönelik değişiklik talebinde bulunabilirsiniz.

Fiyat Revizesi: İthal veya yerli makine teçhizat listenizde bulunan makine ve teçhizatın fiyatının (-) %50 azalış veya (+) %100 artış değerlerinin dışına çıkması durumunda, fiyat revizesi yapılması için başvuru yapmanız gerekmektedir.

ShopFloor

NOT: Makine ve teçhizat listesine yapılacak ilaveler; Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Anlaşması gereğince sakıncalar yaratabileceği için, teşvik belgesi kapsamında olacağı düşünülerek makine alımına karar vermeden önce, bizimle irtibata geçerek detay bilgi edinebilirsiniz.