Süre Uzatımı

Yatırım Teşvik Belgenizin başlangıç tarihi Bakanlığa veya Yerel Birime (Sanayi Odası ve Kalkınma Ajansları) müracaat tarihiniz olarak alınır. Teşvik Belgenizin süresi ise müracaat tarihinizden itibaren yatırımın büyüklüğüne göre 3 veya 4 yıl (Genel kural olarak 50 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımlarda 4 yıl kullanılır) olarak belirlenir. Örnek olarak, 01.01.2013 tarihinde Bakanlığa yeni belge için müracaat eden bir firmaya, 01.01.2016 tarihine kadar yatırımı tamamlamak için süre verilir. Firma, eğer bu süre içerisinde yatırımını tamamlayamazsa, bir defaya mahsus olmak üzere, belgede verilen sürenin yarısı kadar ek süre verilir.

Süre uzatımına örnek vermek gerekirse;

Yatırıma Başlama Tarihi: 01.01.2013
Yatırımın Bitiş Tarihi      : 01.01.2016

Yatırımın yapılması için verilen süre (365*3=1095 gün) 1095 gündür, mevzuat gereği verilebilecek ek süre ise (1095/2=547) 547 gündür, yani 1.5 yıl. Alınan ek süre ile Belgenin süre sonu 01.07.2017 tarihi olacaktır.

Yatırıma Başlama Tarihi: 01.01.2013
Yatırımın Bitiş Tarihi      : 01.07.2017

Sure Uzatimi

Bu tarihlerin önemi ise; Yatırıma Başlama Tarihi (01.01.2013) ile Yatırımın Bitiş Tarihi (ek süreler dahil 01.07.2017) tarihine kadar yapılan bütün harcamalar Teşvik Belgesi Kapsamı Destek Unsurlarından faydalanabilecektir. Yapılan harcamaların tarihleri bu sürelerin dışına çıkmışsa ve bu harcamalar için devlet desteği kullanılmışsa, o harcamalara yönelik olarak cezai müeyyide uygulanır ve devlet alacakları cezası ve faizi ile birlikte geri alınır. Toplam yatırım tutarına girecek harcamalar da bu iki tarih arasında yapılmış harcamalardır.

Teşvik yasasına göre ek süre bir defadan fazla verilmez, bunun tek istisnası olarak Mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarının oluşmasıdır. Sel, deprem, yangın gibi işletmenin çalışmasını etkileyen olağanüstü durumlarda,   Mücbir sebep olarak değerlendirilen konular aşağıda özetlenmiştir:

Mücbir Sebep veya Fevkalade Hal Durumları
  1. Tabii afetler ve yangın (ilgili resmi kurumlardan alınacak yazı ile varsa sigorta hasar ekspertiz raporu aranır),
  2. Yatırımcının faaliyetlerinden kaynaklanmayıp diğer nedenlerle kamu idarelerinin aldığı kararlar ve uygulamalar sonucu yatırımcının faaliyet ve/veya yatırım yapamaz hale gelmesi (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı aranır),
  3. Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı aranır),
  4. Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,
  5. Yatırımcının çoğunluk hissesi sahiplerinin ölümü (mahkeme kararı aranır),
  6. Yatırım konusu makine ve teçhizatın, yatırımcının iradesi ve kusuru dışında çalınma vb. sebeplerle elden çıkması