03 Haz 2015
Haziran 3, 2015

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Haziran 3, 2015

Yatırım Teşvikleri kapsamında verilen desteklerden, mevzuat uyarınca gerekli koşulları sağlayan

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler ve iş ortaklıkları
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

faydalanabilmektedir.

yatirim

Yatırımcı firmaların Yatırım Teşviklerin sağladığı avantajlardan faydalanabilmesi için öncelikle Yatırım Teşvik Belgesinin alınması gerekmektedir. Teşvik Belgesinin alınabilmesi için bir takım evrakların ve inceleme sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Proteşvik Danışmanlık olarak yatırımcı firmalara profesyonellik gerektiren bu süreçte yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgi için irtibata geçiniz.