02 Haz 2015
Haziran 2, 2015

Yeni Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri Yayımlandı

Haziran 2, 2015

Yeni döviz kazandırıcı hizmet destekleri nelerdir? Hangi sektörler destek kapsamındadır?Döviz kazandırıcı hizmet ticareti kapsamında hangi faaliyetler desteklenmektedir? Döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden kimler yararlanabilir?

İhracata yönelik devlet yardımları, ihracat teşvikleri ve devlet destekleri kapsamında 2 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı” ve “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 Tarihli ve 2015/9 Sayılı Kararı” ile Ekonomi Bakanlığı; döviz kazandırıcı hizmet sektörleri olan sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde yer alan şirketler ve yönetim danışmanlığı yapan şirketler ayrıca işbirliği kuruluşlarının hizmet ihracatına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler ile markalaşma faaliyetlerini daha fazla destekleyecek.

Döviz Hizmet 2

Yeni yayımlanan Kararlar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde yer alan şirket, kurum ve kuruluşların yurt dışı birim kiraları, yurt dışı tanıtım faaliyetleri, markalaşma ve tescil faaliyetleri,  alınacak danışmanlık hizmetleri, satış-dağıtım komisyonları, eğitim&danışmanlık faaliyetleri, pazar araştırması raporları, fuar katılımları ve kümelenme faaliyetleri dahil daha birçok hizmet ihracatına yönelik faaliyetleri %50 ila %80 arasında desteklenecek.

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik hizmetlerimiz için tıklayınız.